SEMİNERLER

Fıtratı Hatırlamak (2018-Yaz)

  • Tarih : 09 Ağustos 2018
  • Saat : 19:00
  • Yer : Ensar Vakfı Genel Merkezi
  • Adres : Süleymaniye Cad. No: 11 Fatih İstanbul
  • Harita : Göster
  • Konuşmacılar : Ömer Miraç Yaman
    Taha Kılınç

Evlilik ve Aile Sürecinde FITRATI HATIRLAMAK

İnsan, ailesinden, yakın ve uzak çevresinden, inandığı dinden, içinde bulunduğu sosyo-kültürel ortamdan ve aldığı eğitimlerden etkilenerek davranışlarını ve hayat tarzını belirler. Fıtrat insanın öz, saf ve gerçek halidir. İnsanın edindiği hayat tarzı ile fıtratında var olan özellikleri ne kadar uyumlu olursa o ölçüde insan huzur ve sükuna erişir. Günlük hayat pratiklerinin fıtrata uygunluğunu görebilmenin en temel yolu insanın Rabbiyle ilişkisine özen göstermesidir. İnsan kulluk şuuruyla günlük hayatını düzenlemeye çaba gösterdikçe fıtratında var olan güzellikler ortaya çıkarak gelişir ve kişinin karakteri haline gelir. Böylesi bir karakter gelişiminin başladığı yer ailedir. Evlilik süreci, aile hayatı ve çocuk yetiştirme gibi kişiyi ve toplumu etkileyen bu meseleleri fıtrat üzerinden anlamaya çalışmanın bir çabası olarak “Fıtratı Hatırlamak” başlıklı bu seminer hazırlanmıştır. 

Seminer programında; insanın bu hayatta varoluş gayesi temelinden evliliğe hazırlık, toplum hayatı içerisinde erkek ve kadınların rolleri, aile hayatı, anne-baba hak ve sorumlulukları gibi konularda değerlendirmelere yer verilmektedir.