ARAŞTIRMA PROJELERİ

Türkiye'de Değerler Eğitimi Çalışmalarını İzleme

  • Tarih : 01 Ocak 2018
  • Bitiş : 31 Aralık 2018
  • Yer : Değerler Eğitimi Merkezi
  • Adres : Süleymaniye Cad. Elmaruf Sk. No: 3 Fatih-İstanbul
  • Harita : Göster
  • Proje Yürütücüsü : Hasan Meydan (Doç. Dr.)

Projenin amacı tüm iç ve dış paydaşları ile Türkiye'deki değerler eğitimi çalışmalarının mevcut tecrübe, imkân, fırsat ve zorluklar yönünden kapsamlı ve gerçekçi bir değerlendirmeye tabi tutarak gelecek projeksiyonlarına veri sunmaktır.

Araştırma Projesi, ilgili kurum ve kuruluşların değerler eğitimi için geliştirdikleri projeler, kullandıkları yöntemler, ürettikleri her türlü ürün, gerçekleştirdikleri etkinlik ve faaliyetler ile oluşturdukları kurumsal yapılanmaların nicel ve nitel açıdan bir dökümünün çıkartılarak güçlü ve zayıf yönlere ilişkin değerlendirmeyi içermektedir.