DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ

Değerler Eğitimi Merkezi (DEM), değerler eğitimi, din eğitimi ve sosyal bilimler alanında akademik bilgi üretmek, eğitim ve yayınlar yoluyla üretilen bilgiyi sahaya sunmak amacıyla 2003 yılında Ensar Vakfı bünyesinde kurulan eğitim ve araştırma merkezidir.

Değerler Eğitimi Merkezi, eğitimle ilgili her tür girişimin temelde bir insan telakkisine dayandığının idrakinde olarak, eğitim anlayışını, insanın varoluşuyla irtibatlı görmektedir. DEM, değerlerin dünyanın neresinde olursa olsun insan yaşamındaki yerini önemseyen, bunu kıymetli gören, bunu geliştirmeyi gerekli gören bir eğitim anlayışını kabul etmekte ve önermektedir. Bu anlayışa hizmet etmek üzere “değerler ve eğitimi” alanında teorik ve pratik çalışmalar yapmayı, proje ve atölye tabanlı eğitim faaliyetleri düzenlemeyi, lisans ve lisansüstü düzeylerde bu alana yönelik çalışma yapanları akademik yönden desteklemeyi, bu konuda elde edilen bilgi ve verilerin toplandığı bir merkez olmayı, diğer ülkelerdeki araştırmacılarla bir bağlantı noktası oluşturmayı hedefleyen bir kurumdur.

Değerler Eğitimi Merkezi, değerler ve eğitimi konusunda araştırmalar, proje ve atölye çalışmaları, seminer ve sempozyum organizasyonları, süreli yayın, kitap ve sanal yayın faaliyetleri, kütüphane derlemesi gibi birçok alanda çalışmalarını yürütmekte ve ulusal-uluslararası camiada konusunda uzmanlaşan bir kurumdur.