LİSANS

 

Ensar Vakfı Lisans Bursları üniversitelerin lisans programlarında öğrenimine devam eden öğrencileri desteklemek amacıyla verilen burslardır. Burs başvuruları Eylül-Ekim ayları içerisinde online başvuru formu üzerinden alınmaktadır. Başvuru dönemi dışında ve şahsen, mail, faks, telefon yoluyla burs başvurusu alınmamaktadır.

 • Öğrencinin burs programına başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen ön başvuru şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.
 • Müracaat eden adayların başvuru bilgileri üzerinden sistem puanlaması oluşturulmakta, bölüm, sınıf, başarı sıralaması, not ortalaması gibi değişkenler dikkate alınarak bursiyer kontenjanının en az iki katı kadar aday mülakata davet edilmektedir.
 • Mülakat sonuçları olumlu sonuçlanan öğrencilerden bursiyerlik evrakları teslim alınarak başvuru esnasında verilen bilgilerin kontrolü yapılmaktadır.
 • Burs almaya hak kazanan öğrencilerin bursları her ayın 3. veya 4. haftası AlbarakaTürk hesaplarına yatırılmaktadır.
 • Lisans bursları Ekim-Haziran aylarını kapsayan 9 aylık süre boyunca verilir.
 • Burs miktarı her yıl Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. 2022-2023 yılı için bir aylık lisans bursu 750 liradır. Bu bursun 700 TL'si nakit, 50 TL'si kitap bursu olarak öğrenciye ödenir. 

 

ENSAR VAKFI LİSANS BURSLARI BAŞVURU ŞARTLARI


1. Ensar Vakfı Lisans Bursları’na, sadece lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin başvurusu alınmaktadır. Ön lisans, açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin başvurusu kabul edilmemektedir.

2. Ensar Vakfı Lisans Bursları’nda İstanbul’daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere öncelik verilmektedir. İstanbul dışında öğrenim gören öğrencilerin başvuruları kontenjan kalması halinde ikinci öncelikli olarak değerlendirilmektedir.

3. Öğrenim görülen üniversitenin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) listesinde yer alması gerekmektedir. YÖK listesinde yer almayan kurumlarda okuyan öğrencilerin başvurusu kabul edilmemektedir. 

4. Vakıf (Özel) üniversitelerinde %100 burslu olarak (tam burslu) öğrenimine devam eden öğrencilerin başvurusu kabul edilmektedir.

5. Hazırlık sınıfını bitirmiş öğrencilerde sınıfını “başarılı” olarak geçmesi, ara sınıflarda okuyan öğrencilerin transkript ortalamasının 4’lük sisteme göre 2,5 olması gerekmektedir. Bunun dışındaki puan sistemlerini kullanan üniversiteler için YÖK tarafından belirlenen not karşılıkları dikkate alınmaktadır. Sınıf tekrarı yapan ve belirtilen akademik başarı notunun altında not ortalaması bulunan öğrencilerin başvuruları kabul edilmemektedir.

6. Burs almaya hak kazanan bursiyerler için Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi tarafından yapılacak “Bursiyer Öğrenci Etkinlikleri”ne bursiyerlerin fiziki veya online katılımı beklenmektedir.  Etkinliklerle ilgili bilgiler bursiyerlere ayrıca duyurulmaktadır.

7. Başvuru yapmış olmak bursa hak kazanıldığı anlamına gelmemektedir. Başvuruda öğrencinin verdiği;

 • Aile gelir

 • Anne-baba durumu

 • Sınıf

 • Başarı (Yerleştirme başarı sıralaması, akademik başarı)

 • Okuyan kardeş sayısı vb. bilgilerin puan karşılıkları sistem tarafından oluşturulmaktadır. Öğrencilerin başvuru puanı dikkate alınarak Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi tarafından yapılacak değerlendirmeye göre burs kontenjanının iki katı kadar öğrenci mülakata davet edilmektedir.

8. Mülakat görüşmeleri online ve yüz yüze olarak yapılabilmektedir. Mülakat görüşmeleri sonuçlarına göre bursiyerliğe hak kazanan öğrenciler belirlenmektedir.

9. Mülakata hak kazanan öğrencilerin mülakat görüşmesine gelirken yanlarında güncel öğrenci belgesi ve ara sınıf ise transkript getirmeleri beklenmektedir. 

10. Burs başvuru formundaki bilgiler eksiksiz doldurmalıdırlar. Bilgi eksikliği veya yanlış beyandan dolayı başvurunun geçersiz sayılmasında herhangi bir itiraz kabul edilmeyecektir.

11. Burs almaya hak kazanan bursiyerler için Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi tarafından güz ve bahar dönemlerinde yapılacak “Bursiyer Öğrenci Etkinlikleri”ne bursiyerlerin katılımı beklenmektedir.  Etkinliklerle ilgili takvim bursiyerlere ayrıca duyurulacaktır. 

12. Bursa başvuran tüm öğrenciler yukarıda belirtilen başvuru şartlarını kabul etmiş sayılır.