DEĞERLER EĞİTİMİ DERGİSİ
 
Son Sayı  
 

Değerler Eğitimi Dergisi, 2003 yılında yayımlanmaya başlayan, disiplinler arası hakemli akademik bir dergidir. Türkiye’de değerler eğitimi alanında ilk akademik süreli yayındır. Dergide, din, ahlak, değerler ve karakter eğitimi ile sosyal bilimlerin diğer ilgili alanlarındaki özgün araştırmalar, deneysel ve betimsel çalışmalar yayımlanmaktadır.

Değerler Eğitimi Dergisi, İngilizce ve Türkçe dillerinde yayın kabul etmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilir. 

Değerler Eğitimi Dergisi, gönderilen makalelerde APA (7. baskı)’da belirtilen yazım kurallarının uygulanmasını gerekli görür.

Dergi, yılda iki defa (25 Haziran ve 25 Aralık) yayımlanmaktadır. 

Dergi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

 

 

İndeksler / Veritabanları

  https://media.ensar.org/image/galeri/2021/12/202112281326091970577506.png  https://media.ensar.org/image/galeri/2021/12/202112281345041742241685.jpg?w=100