ÇALIŞTAY

Din Eğitimi ve Öğretiminde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri

 • Tarih : 24 Mayıs 2003
 • Saat : 10:00
 • Bitiş : 25 Mayıs 2003
 • Yer : Ensar Vakfı Genel Merkezi
 • Adres : Süleymaniye Cad. No: 11 Fatih İstanbul
 • Harita : Göster

  24-25 Mayıs 2003 tarihleri arasında düzenlenen “Din Eğitimi ve Öğretiminde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Çalıştayı”na 16 üniversiteden 37 akademisyen tebliğci ve müzakereci olarak katılmıştır. Çalıştayda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin müfredatları, ders materyalleri, DKAB öğretmeni yetiştirme, inanç, ibadet ve ahlak konularının öğretim yöntemleri, Batı’da din dersleri gibi başlıklarda tebliğler sunularak müzakeye açılmıştır.

  Toplantının ikinci gününde oturum başlıkları üzerinden grup müzakereleri yapılarak toplantı sonuç raporu ilan edilmiştir. Toplantıda sunulan tebliğ ve yapılan müzakareler DEM Yayınlarından “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı-1” adıyla kitap olarak yayınlanmıştır.

  Çalışma Toplantısında Sunulan Tebliğ Başlıkları

  • Din Öğretimine Materyal Hazırlama Bağlamında Ilköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi Öğretim Kılavuzu
  • Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerinin Müfredatı ve Buna Dayalı Olarak Yazılan Kitapların Değerlendirilmesi 
  • Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerinin Müfredatında Yer Alan Surelerin  Anlamlarının Öğretimi
  • Malatya Özel İlköğretim Okulları Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersinde Yardımcı Ders Araç Gereci Kullanım Düzeyi 
  • Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerinde Kavram Haritalarının Kullanımı
  • Öğretmen Adaylarının İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Yöntemler Konusundaki Yeterlilikleri İle İlgili Görüşleri 
  • Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenlerinin Sosyal Yönü 
  • DKAB Öğretmenliği IV. Sınıf Öğrencilerinin Uygulama Dersi Öncesi Öğretmenlik Mesleği Bakımından Hazırlık Durumları 
  • Sınıf Öğretmenliği Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin DKAB Öğretimi İle İlgili Düşünceleri: Buca Eğitim Fakültesi Örneği 
  • Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerinde Bütüncül Yaklaşım
  • Çocuğun Ahlâki Gelişim Düzeyini Yükseltmeye Yönelik Bir Yöntem Önerisi 
  • Ergenlik Döneminde Sosyal Gelişim Açısından Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri
  • Ergenlik Psikolojisi Açısından Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerinde İnanç ve İbadet Konularının Anlatılmasında Yöntem Sorunu
  • Çocuklarda ve Gençlerde İnanç ve İbadet İhtiyacı
  • Batı Dünyasında Din Eğitimi Teorileri 
  • Almanya’da Din Eğitimi 
  • Çok Kültürlü Toplumlarda Müslüman Çocuklarının Eğitimi
  • Batı Avrupa Türk Topluluğu Gençlerinin Din Eğitim ve Öğretimi Beklentileri: Almanya/Aachen Örneği