ÇALIŞTAY

Müslüman Toplumlarda Ötekine Bakış ve Hoşgörü Eğitimi

  • Tarih : 10 Kasım 2005
  • Saat : 10:00
  • Bitiş : 12 Mayıs 2005
  • Yer : Ensar Vakfı Genel Merkezi
  • Adres : Süleymaniye Cad. No: 11 Fatih İstanbul
  • Harita : Göster

    Değerler Eğitimi Merkezi ve Oslo Coalation’un ortaklaşa düzenlediği “Müslüman Toplumlarda 'Öteki'ne Bakış ve Hoşgörü Eğitimi" konulu uluslararası çalışma toplantısı 10-12 Kasım 2005 tarihleri arasında İstanbul’da Değerler Eğitimi Merkezi’nin ev sahipliği ile gerçekleştirildi. Bosna Hersek, Mısır, Endonezya, Nijerya, İran, Lübnan, Filistin, İsviçre, Almanya, Norveç ve Türkiye’den akademisyen ve eğitimcilerin katıldığı çalışma toplantısının açılışında Ensar Vakfı Başkanı Ahmet Şişman, Oslo Koalisyonu adına Prof. Dr. Oddbjørn Leirvik, Emekli Din Eğitimi Profesörü Beyza Bilgin, M.E.B. Din Öğretimi Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Aycan, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı da konuşmaları ile katkıda bulundular. Çalışma toplantısının koordinatörlüğünü, Türkiye’den Doç. Dr. Recep Kaymakcan ve Norveç’ten Prof. Dr. Oddbjørn Leirvik üstlendi. 

    Üç gün süren sunum ve tartışmalarda insanoğlunun bazı öz değerlerle dünyaya geldiği, bu öz yapı içinde önyargıların bulunmadığı, dolayısıyla hoşgörüsüzlüğün doğuştan olmayıp sonradan edinildiğine dikkat çekildi. ‘Önyargıları sonradan edindiğimize göre, bunları düzeltmenin en iyi yolunun eğitim olduğu’ düşüncesinden hareketle, hoşgörünün yerleşmesinde eğitimin rolü vurgulandı. Ancak, konuşmacıların kendi ülkelerinden verdikleri örneklerde de görüldüğü üzere konu sadece eğitimsel değildir, özellikle politik boyutları da bulunmaktadır. Bu noktada politik seviyede karar vericilerin de bu anlayış ile sürece katılması gerektiğine işaret edildi.