DEĞERLENDİRME

Değerlendirme: İlahiyat Önlisans Programlarından Sınavsız İlitam'a Geçiş

  • Tarih : 28 Nisan 2018
  • Yer : Değerler Eğitimi Merkezi
  • Adres : Süleymaniye Cad. Elmaruf Sk. No: 3 Fatih-İstanbul
  • Harita : Göster

    Hâlihazırda uygulanan İLİTAM programları, örgün ilahiyat eğitimine göre kalite itibariyle ciddi sorunlar barındırmaktadır. Arapça hazırlık sınıfının bulunmadığı, örgün eğitime göre sınırlı dersler ve yüzeysel içeriklerle sunulan, çoktan seçmeli testlerle başarının ölçüldüğü bir programın ilahiyat eğitiminin gerektirdiği kazanımları sağlaması mümkün olamamaktadır. İLİTAM programı öğrencileri, ilahiyat öğrencilerinin örgün eğitimde kazandıkları sosyalleşme süreçlerini yeterli düzeyde tamamlayamamaktadırlar. Yapılan çeşitli araştırmalar ilahiyat alanı ile ilgili temel yeterlilikler konusunda İLİTAM mezunlarının örgün ilahiyat mezunlarına göre istenilen düzeyde olmadıklarını göstermektedir. 

    Konuya ilişkin değerlendirmemizin tam metnini görüntüleyip indirebilirsiniz.