DEĞERLENDİRME

Değerlendirme: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

  • Tarih : 09 Mayıs 2024

    Değerler Eğitimi Merkezi olarak Millî Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni ilgili alan uzmanlarımızla, akademik kurulumuzla ve paydaşlarımızla kısa süre içerisinde ve yoğun bir mesai ile masaya yatırarak görüşlerimizi hem MEB ile hem de kamuoyuyla paylaşmayı bir sivil toplum sorumluluğu olarak görmekteyiz. Bu çalışmayı yaparken; “TYMM Öğretim Programları Ortak Metni”nde yer alan amaçlar, perspektifler, öğrenci profili, öğrenme çıktıları ve beceriler çerçevesi, Erdem Değer Eylem Modeli incelemeye alınarak ortak metnin iç tutarlılığı ve kavram bütünlüğü yönüyle değerlendirmeler yapılmıştır.