KONGRE-SEMPOZYUM

İmam-Hatip Liseleri'nde Eğitim ve Öğretim Sempozyumu

 • Tarih : 06 Aralık 2003
 • Saat : 09:00
 • Bitiş : 07 Aralık 2003
 • Yer : Ensar Vakfı Genel Merkezi
 • Adres : Süleymaniye Cad. No: 11 Fatih İstanbul
 • Harita : Göster

  Kişiler ve kurumlar, yaşanan gelişmelerle birlikte kendilerini geliştirir ve yenilerler. Bu yenilenmede ortaya çıkan ihtiyaçlar ve talepler de dikkate alınmak durumundadır. İHL’ler açıldığı ilk günden itibaren gelişimini sürdürerek bu talep ve ihtiyaçları karşılama noktasında ciddi bir işlev görmüştür ve görmeye de devam etmektedir. İHL’lerin bu işlevlerini daha iyi yerine getirilebilmesi için, objektif ve talepleri karşılayacak şekilde yeniden ele alınması ve sorunlarının çözülmesi gerekmektedir.

  Bu amaçla 6-7 Aralık 2003 tarihleri arasında Değerler Eğitimi Merkezi tarafından “İmam Hatip Liselerinde Eğitim ve Öğretim” başlığıyla ulusal sempozyum düzenlenmektedir. İmam Hatip Liselerindeki eğitim-öğretimin teorik ve pratik çerçevesi üzerine değerlendirmeler yer almaktadır. 

  Sempozyumda tebliğ ve müzakerelerle ele alınan konular şöyle:

  • İmam Hatip Liselerinin Dünü, Bugünü, Geleceği
  • Öğrenci ve Aileleriyle İmam Hatip Liseleri
  • İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri Öğretim Programları
  • Özel Öğretim Yöntemleri ve Ders Materyalleri

   

  SEMPOZYUM PROGRAMI

  6 Aralık 2003 Cumartesi

  Açılış Konuşmaları

  • Ahmet Şişman, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
  • Hasan Hüseyin Baysal, Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı
  • Ali Bardakoğlu, Diyanet İşleri Başkanı
  • Tayyar Altıkulaç, Milli Eğitim Komisyonu Başkanı

   

  I. OTURUM: İMAM HATİP LİSELERİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, GELECEĞİ

  Başkan: Prof. Dr. Halis Ayhan

  İmam Hatip Okullarını Yeniden Tartışmak 

  Doç. Dr. İsmail Kara

  Teoloji Birikimimizin Modern Kaynakları: İmam Hatip Liseleri Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım 

  Yrd. Doç. Dr. Necdet Subaşı

  Değerlendirme: Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. İzzet Er

  II. OTURUM: ÖĞRENCİ VE AİLELERİYLE İMAM-HATİP LİSELERİ

  Başkan: Prof. Dr. Beyza Bilgin

  İHL Öğrenci ve Ailelerinin Psikolojik ve Sosyolojik Durumları: ‘Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne Baba Rolleri Projesi’ Örneği

  Prof. Dr. Halis Ayhan 

  Ailelerin Okul Tercihlerini Etkileyen Faktörler: İmam Hatip Liseleri Örneği

  Dr. Halil Ekşi 

  İmam-Hatip Liselerindeki Din Eğitimi ve Dindarlık Yansımaları

  Dr. Ahmet Onay  

  Değerlendirme: Prof. Dr. Faruk Bayraktar, Prof. Dr. Hayati Hökelekli, Prof. Dr. Mehmet Özdemir

   

  7 Aralık 2003 Pazar

  III. OTURUM: İMAM HATİP LİSELERİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE DERS MATERYALLERİ  

  Kur’an-ı Kerim, Tefsir Dersleri

  Tebliğciler

  Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak

  Yrd. Doç. Dr. Abdulhamit Birışık

  Müzakereciler

  Dr. Muhammed Abay

  Okt. Salih KÖSE

  Dr. Süleyman KAYA

  Fıkıh, Temel Dinî Bilgiler Dersleri

  Tebliğciler

  Doç. Dr. Şuayip ÖZDEMİR

  Yrd. Doç. Dr. Murtaza BEDİR

  Müzakereciler

  Arş. Grv. Dr. Sami ERDEM

  Dr. İsmail YALÇIN

  Dr. Hasan ÖZKET

  Hadis, Siyer, İslam Tarihi Dersleri

  Tebliğciler

  Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR

  Prof. Dr. Hayri KIRBAŞOĞLU

  Müzakereciler

  Prof. Dr. Ziya KAZICI

  Dr. Ali Vasfi KURT

  Ali ERDOĞDU

  Kelam Dersi

  Tebliğciler

  Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ

  Doç. Dr. Ramazan ALTINTAŞ

  Müzakereciler

  Prof. Dr. A. Saim KILAVUZ

  Dr. Recep ARDOĞAN

  Resul BOZYEL

  Dinler Tarihi Dersi

  Tebliğciler

  Doç. Dr. Recep KAYMAKCAN

  Doç. Dr. Mahmut AYDIN

  Müzakereciler

  Yard. Doç. Dr. Mahmut SALİHOĞLU

  Yard. Doç. Dr.  Abdulvahit İMAMOĞLU

  Arş. Grv. Dr. Mustafa ARSLAN

  Ömer Lütfi AKMEŞE

  Hitabet ve Meslekî Uygulama Dersi

  Tebliğciler

  Prof. Dr. İsmail Lütfİ ÇAKAN

  Prof. Dr. Fahri KAYADİBİ

  Müzakereciler

  Doç. Dr. Yaşar FERSAHOĞLU

  Dr.  Ahmet ONAY

  Dr. M. Necip YILMAZ

  Mehmet YAŞAR

  Arapça Dersi

  Tebliğciler

  Doç. Dr. Mehmet Zeki AYDIN

  Yard. Doç. Dr. İhsan AKDAŞ

  Müzakereciler

  Yard. Doç. Dr. Nusrettin BOLELLİ

  Arş. Grv. Dr.  Halil İbrahim KAÇAR

  Dr. Necmettin YURTSEVER

  Mustafa KÖKTEN

   

  IV. OTURUM: SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

  Başkan: Prof. Dr. İsmail L. Çakan