KONGRE-SEMPOZYUM

Uluslararası İnsan, Din ve Erdemlilik Sempozyumu

 • Tarih : 27 Ekim 2022
 • Saat : 08:30
 • Bitiş : 28 Ekim 2022
 • Yer : Giresun Üniversitesi
 • Adres : Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonu
 • Harita : Göster

  Kötülüğün ve bencilliğin sıradanlaştığı, iyilik ve diğerkâmlığın istisnai durumlar haline geldiği, açlığın ve yoksulluğun kol gezdiği, savaşların hiç eksik olmadığı, insanların yurtlarından sürüldüğü bir dünyada iyi insan olmanın değeri her zamankinden daha aşikâr hale gelmiştir. Erdemli insan olma ideali, üzerinde düşünülmeyi ve konuşulmayı fazlasıyla hak eden temel bir mesele olarak karşımızda durmaktadır.

  Erdemliliğin oluşum sürecine dair cevaplanması gereken birçok soru vardır: Acaba erdemli insan olma ideali gerçekte neyi ifade etmektedir? Bu idealin seküler temeller üzerine bina edilmesiyle belirli bir din üzerine bina edilmesi arasında oluşturacağı sonuçlar itibariyle ne tür farklılıklar olabilir? Diğer taraftan erdemli bir birey olma imkanının erdemli bir toplum içinde bulunmakla ilişkisi göz önüne alındığında, erdemlilik ütopik bir hayalin yansıması olarak mı, yoksa gerçekleştirilebilir bir ideal olarak mı değerlendirilmelidir? Erdemliliğin insanın doğasına ait temelleri ile eğitime konu olabilecek tarafları arasında doğru ilişki nasıl kurulabilir? Erdemliliğin oluşumu ve gelecek nesillere aktarılmasında eğitimin nasıl bir işlevi olmalıdır? Müzakereye değer bu sorular, başta felsefe ve eğitim olmak üzere pek çok disiplini erdemlilik meselesinin içine çekmektedir.

  Bu sorulara farklı disiplinlerin yaklaşımlarının ele alınacağı 27-28 Ekim 2022 tarihlerinde Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ev sahipliğinde Ensar Vakfı ve Değerler Eğitimi Merkezi’nin iş birliğiyle “Uluslararası İnsan, Din ve Erdemlilik Sempozyumu” düzenlenecektir. 

  Sempozyumla ilgili detaylı bilgi için:

  https://erdemliliksempozyumu.giresun.edu.tr/

   

   

  Sempozyum Konuları

  • Düşünce tarihinde erdem ahlakı
  • Erdemliliğin felsefi ve teolojik temelleri
  • Erdemliliğin dinle ilişkisi
  • Erdemlerin evrenselliği meselesi
  • İnsan doğası ve erdemlilik
  • Ahlak teorileri arasında erdem ahlakı
  • Erdem ahlakının Antik dönemdeki izleri
  • Kur’an ve Sünnet açısından erdemlilik
  • Klasik İslami kaynaklarda erdemlilik
  • İslam felsefesinde erdem ahlakı
  • İslam eğitim tarihinde erdemlilik
  • Sûfi gelenekte erdem ahlakı
  • Din eğitimi bağlamında erdemlilik
  • Değerler eğitimi bağlamında erdemlilik
  • Erdemliliğin psiko-sosyal temelleri
  • Erdemliğin hukuk ve siyasetle ilişkisi
  • Sosyal medya ve erdemlilik
  • Ateizm, deizm ve erdemlilik
  • Sekülarizm ve erdemlilik
  • Postmodern dönemde erdemli insan olmak
  • Erdemliliğin aile ve toplumla ilişkisi
  • Erdemli insan profilinin farklı dinlerdeki tezahürleri
  • Uygulamalı etik ve erdemlilik
  • Bilim, Edebiyat ve erdemlilik
  • Estetik, sanat ve erdemlilik