ARAŞTIRMA PROJE BURSLARI (LİSANSÜSTÜ)

Güncel Gelişmeler Karşısında İlahiyat Eğitimi

  • Tarih : 05 Ocak 2019

    Bu araştırma projesinin amacı, güncel gelişmeler bağlamında Türkiye’de yüksek din eğitiminin niteliğini çeşitli boyutlarıyla veriye dayalı olarak incelemektir. Bu amaçla çalışmada yüksek din eğitimi olgusu belli temalar esas alınarak amaç, program ve öğrenci niteliği boyutuyla araştırılmaya çalışılacaktır. Araştırmada yüksek din eğitimi kurumlarının mezun ettikleri öğrenciyi nasıl nitelendirdikleri, öğrenciye kazandırmayı planladıkları özellikler içerisinde araştırmanın konusuyla ilgili olarak entelektüel, toplumsal ve değişim yönlü duyarlıkların ne/ler olduğu, söz konusu özellikleri derslerin tanımları, amaçları, konuları, öğretim usulleri, kaynakları, değerlendirme biçimleriyle nasıl yapılandırdıkları ilgili fakülte programları ve öğrencilerden elde edilen verilere dayalı olarak irdelenecektir. Karma desenle ve farklı veri toplama araçları kullanılarak 2 yıllık bir süreçte tamamlanması öngörülen proje sonunda elde edilen verilerin yüksek din eğitiminin amaçları ve öğretim programları ile nasıl bir insan yetiştirmeye çalıştığı, buna karşın öğrencilerin kendilerini nasıl tanımladıkları ve tasvir ettikleri, belli yeterliklere ne düzeyde sahip oldukları karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılacaktır. Araştırma sonuçlarının örgün mesleki yüksek din eğitimine dönük daha sağlıklı eğitim politikalarının geliştirilebilmesine katkı sağlayacağı umulmaktadır.   

    Proje başvurusu 15 Ocak 2019 tarihinde sona ermiştir.