ARAŞTIRMA PROJE BURSLARI (LİSANSÜSTÜ)

İstatistiklerle Türkiye'de Din Eğitimi

 • Tarih : 05 Ocak 2019

  Bu araştırmanın amacı, Cumhuriyet dönemi boyunca Türkiye’de örgün ve yaygın din eğitimi faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin yürütüldüğü kurumları, kurum, öğrenci ve personel sayıları vb. çeşitli boyutları ile istatistiksel olarak ortaya koymak ve bu kurumlardaki değişimi sosyo-kültürel ve siyasal değişimle birlikte analiz etmektir. Türkiye’nin din eğitimi tecrübesini istatistiksel verilerle destekli bir şekilde ortaya koymayı hedefleyen bu araştırmada şu alt sorulara cevap aranacaktır: Cumhuriyet dönemi boyunca Türkiye’de,

  • İlk ve ortaöğretimdeki din derslerindeki gelişmeler okul, öğrenci, öğretmen, muaf olanlar vb. sayıları açısından nasıldır?
  • İlk ve ortaöğretimdeki seçmeli din derslerindeki gelişmeler, tercih edilme oranları vs nasıldır?
  • İmam Hatip okullarındaki gelişmeler, okul, öğrenci öğretmen sayıları vs açısından nasıldır?
  • Yüksek din öğretimi kurumlarındaki gelişmeler, kurum, öğrenci, öğretim elemanı sayıları vs açısından nasıldır?
  • Yüksek din öğretimi ile ilgili lisansüstü programlar, öğrenci ve mezun sayıları vs açısından nasıldır?
  • Yaygın din eğitimi kurumları olarak Kuran kurslarında, kurs, kursiyer ve öğreticilerin sayıları vb açılardan nasıl değişim yaşanmıştır?
  • Yaygın din eğitimi mekânı olarak camilerin ve cami görevlilerinin sayılarında nasıl bir değişim yaşanmıştır?
  • Türkiye’de din eğitimi faaliyet alanlarında görev alan personellerin istihdam durumlarında nasıl bir değişim yaşanmıştır?

  Proje başvurusu 15 Ocak 2019 tarihinde sona ermiştir.