ARAŞTIRMA PROJE BURSLARI (LİSANSÜSTÜ)

Kur'an Kurslarında Hafızlık Eğitimi: Hafızlık Öğretim Programı ve Öğretici Yeterlikleri

  • Tarih : 05 Ocak 2019

    Bu araştırma projesi, resmi Kur’an kurslarında hafızlık eğitimi yapan öğreticilerin alan eğitimi, genel kültür ve pedagojik açıdan yeterliklerini tespit etmeyi, hafızlık eğitimini yürüten öğreticilerin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı Hafızlık Eğitimi Programı’nı tanıyıp tanımadıklarını, tanıyanların tanıma düzeylerini ve programın eğitim sürecinde uygulanma durumunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Nitel ve nicel yöntemlerin kullanılacağı bu araştırma projesinin 12 ayda tamamlanması planlanan bu projenin araştırma süreçlerinde nitel ve nicel yöntemlerle veriler toplanacak ve analiz edilecektir.

    Proje başvurusu 15 Ocak 2019 tarihinde sona ermiştir.