ARAŞTIRMA PROJE BURSLARI (LİSANSÜSTÜ)

Seçmeli Din ve Değerler Eğitimi Dersleri Uygulama Süreçlerinin Değerlendirilmesi (Öğrenci, Veli, Öğretmen ve Yönetici Görüşlerine Dayalı Analiz)

  • Tarih : 05 Ocak 2019

    Seçmeli din ve değerler eğitimi dersleri, örgün öğretim aşamalarında seçmeli dersler dizgesinde yer alan Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in Hayatı başta olmak üzere toplumun dini eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla programlara yerleştirilen dersleri ifade eder. Bu derslerle ilgili uygulama 2012-2013 öğretim yılından itibaren başlar. Dolayısıyla bir program değerlendirme araştırmasına konu olacak nitelikte bir süre geçmiş, derslerle ilgili içerik, yöntem ve öğretmen alışkanlıkları oturmuş olduğu varsayılır. Bu amaçla ders dizgesinin uygulamaya geçirilmeden öncesindeki beklenti ve talepleri belirlemek, bu beklenti ve talepleri derslerin öğretim programlarına giriş sürecindeki tartışmalarla ilişkilendirmek ve seçmeli din ve değerler eğitimi derslerinin uygulama sürecinde öğrenci, veli, öğretmen ve eğitim yöneticilerinin görüşlerinden hareket ederek uygulama süreçlerinin beklentileri karşılama düzeylerinin araştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu araştırma çerçevesinde dersleri alan öğrencilere ait istatistiklerin analiz edilmesi, seçmeli din dersleri öğretim programlarının değerlendirilmesi de gerçekleştirilmiş olacaktır.

    Proje başvurusu 15 Ocak 2019 tarihinde sona ermiştir.