ATÖLYE

İslam Eğitim Geleneğini Keşfetmek: Selçuklu Medreseleri

  • Tarih : 08 Kasım 2019
  • Saat : 17:00
  • Bitiş : 17 Nisan 2020
  • Yer : Değerler Eğitimi Merkezi
  • Adres : Süleymaniye Cad. Elmaruf Sk. No: 3, Fatih İstanbul
  • Harita : Göster
  • Moderatör : Prof. Dr. Haşim Şahin

Atölye kapsamında Hz. Peygamber devrinden itibaren İslam eğitim sistemi ve başta suffa olmak üzere camiler, ribatlar, kervansaraylar, tekkeler, dükkanlar vs eğitim verilen kurumlar ele alınacak, ardından İslam geleneğinde Medrese sisteminin oluşumu incelenecektir. Selçuklu dönemi İslam tarihinin en önemli dönemlerinden birini teşkil etmektedir. Bu dönemde büyük devlet adamı Nizamülmülk önderliğinde kurulan Nizamiye medreseleri hem İslam düşüncesinin ve fıkhının kök salmasında önemli etkiye sahip olmuş, hem de Batıniler ile mücadelede aktif bir rol üstlenerek devletin sözcüsü haline gelmiştir. Aynı şekilde Azamiye medreseleri de bu devrin önemli eğitim kurumlarıdır. Atölyede bu medreselerde görev yapan müderrisler, müfredat ve bu kurumların İslam medeniyetinin gelişimine katkısı ele alınacaktır.

Açıklamalar ve Başvuru Şartları

1. Atölye çalışmalarında temel amaç lisansüstü öğrencilerinin akademik gelişimlerine katkı sağlamaktır. Bu kapsamda atölyelerde çeşitli okumalar yapılması, konuların tartışılması ve benzeri süreçlerin işletilmesi önemsenmektedir.

2. Atölye çalışması öncelikli alanlar olarak Tarih, İlahiyat, Sosyoloji, Felsefe, Eğitim alanlarında lisansüstü öğrencilerine yöneliktir. Kontenjanlara göre bu alanlardan mezun veya son sınıf lisans öğrencileri de başvuru yapabilir. 

3. Başvuru yapmak bir nevi atölyeye katılım sözüdür. Atölye çalışmasına ancak düzenli katılacakların başvuru yapması beklenir. 

4. Başvuru bilgileri üzerinden veya atölye yürütücüsünün gerekli görmesi halinde mülakat yoluyla atölye çalışmasına kabul edilenler belirlenmektedir. Bu yüzden başvuru bilgilerinin eksiksiz doldurulması beklenmektedir. 

5. Atölye çalışmasında ilan edilen tema çerçevesinde okumalar, müzakereler, sunumlar ve seminerler yer almaktadır. 

6. Atölye çalışması iki haftalık periyotlarla Değerler Eğitimi Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

7. Atölye çalışması Cuma günleri 17:00-19:00 saatleri arasında yapılacaktır.

8. Atölye çalışması 8 Kasım 2019 tarihinde başlayacak periyodik olarak 17 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecektir.

9. Atölye çalışmasına son başvuru tarihi 1 Kasım 2019’dur.  

10. Kontenjanla sınırlıdır. Kontenjan üzerinde başvuru olması halinde başvuru şartları ve başvuru sırasına göre değerlendirme yapılacaktır. 

11. Birden fazla atölye çalışmasına atölyelerin takvim ve saatleri uygun olması halinde başvuru yapılabilir.