ATÖLYE

Karakter Eğitimi Okumaları

  • Tarih : 02 Kasım 2019
  • Saat : 11:00
  • Bitiş : 11 Nisan 2020
  • Yer : Değerler Eğitimi Merkezi
  • Adres : Süleymaniye Cad. Elmaruf Sk. No: 3, Fatih İstanbul
  • Harita : Göster
  • Moderatör : Doç. Dr. Hasan Meydan

Atölyeye başvurular sona ermiştir.

Atölye çalışmasında karakter eğitimi modeline kaynaklık eden erdem etiğine ilişkin temel kaynaklar ve bu kaynakların modern karakter eğitimi kuram ve uygulamalarındaki yansımaları ele alınacaktır. Değerler eğitiminin kültürel kodlara en çok referans yapan ve bu eğitimin en yaygın ve sistematik halini ifade eden karakter eğitiminin felsefi, kültürel ve dini temelleri, boylamsal okumalarla irdelenecektir. Boylamsal okuma temelde üç ana döneme ait eser ve makaleler üzerinden yürütülecektir. (i) Karakter eğitiminin uzak felsefi temellerini oluşturan erdem ahlakının temel metinleri, (ii) 20 yüzyıl başında karakter eğitiminin modern eğitim ile ilişkili olarak ele alınmaya başlandığı öncü eserler ve (iii) 1990 sonrası oluşan ve günümüzde Journal of Character Education dergisi etrafında toplanan karakter eğitiminin önemli temsilcilerine ait çalışmalar okumaya dahil edilecektir.

Açıklamalar ve Başvuru Şartları

1. Atölye çalışmalarında temel amaç lisansüstü öğrencilerinin akademik gelişimlerine katkı sağlamaktır. Bu kapsamda atölyelerde çeşitli okumalar yapılması, konuların tartışılması ve benzeri süreçlerin işletilmesi önemsenmektedir.

2. Atölye çalışması öncelikli olarak ilahiyat, eğitim veya sosyal bilimlerin diğer alanlarında lisansüstü eğitime devam eden en az orta düzeyde İngilizce okuma yeterliğine sahip öğrenciler katılımı beklenmektedir. Konuya ilgi duyan ve konu üzerine derinleşmek isteyen lisans mezunu veya lisans son sınıf öğrencileri de başvuru yapabilir. 

3. Başvuru yapmak bir nevi atölyeye katılım sözüdür. Atölye çalışmasına ancak düzenli katılacakların başvuru yapması beklenir. 

4. Başvuru bilgileri üzerinden veya atölye yürütücüsünün gerekli görmesi halinde mülakat yoluyla atölye çalışmasına kabul edilenler belirlenmektedir. Bu yüzden başvuru bilgilerinin eksiksiz doldurulması beklenmektedir. 

5. Atölye çalışmasında ilan edilen tema çerçevesinde okumalar, müzakereler, sunumlar ve seminerler yer almaktadır. 

6. Atölye çalışması iki haftalık periyotlarla Değerler Eğitimi Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

7. Atölye çalışması Cumartesi günleri 11:00-13:00 saatleri arasında yapılacaktır.

8. Atölye çalışması 2 Kasım 2019 tarihinde başlayacak periyodik olarak 11 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecektir.

9. Atölye çalışmasına son başvuru tarihi 28 Ekim 2019’dur.  

10. Kontenjanla sınırlıdır. Kontenjan üzerinde başvuru olması halinde başvuru şartları ve başvuru sırasına göre değerlendirme yapılacaktır. 

11. Birden fazla atölye çalışmasına atölyelerin takvim ve saatleri uygun olması halinde başvuru yapılabilir. 

Atölyeye başvurular sona ermiştir.