ATÖLYE

Sekülerleşme Teorileri

  • Tarih : 02 Kasım 2019
  • Saat : 15:00
  • Bitiş : 11 Nisan 2020
  • Yer : Değerler Eğitimi Merkezi
  • Adres : Süleymaniye Cad. Elmaruf Sk. No: 3, Fatih İstanbul
  • Harita : Göster
  • Moderatör : Prof. Dr. Kemal Ataman

Atölyeye başvurular sona ermiştir.

Modernleşme, şehirleşme, rasyonelleşme, ekonomik refahın artması ve bilimdeki baş döndürücü gelişmelere paralel olarak, dinin zayıflayacağı, hatta zaman içinde, yalnızca toplumların değil, bireylerin hayatlarından da kaybolacağı iddiası 19. yüzyılın temel sosyal bilim paradigmasıydı. Sekülerleşme tezi/teorisi/kuramı olarak bilinen bu paradigma, daha ortaya çıktığı ilk andan itibaren eleştirilmesine karşın, 19 ve 20. yüzyılların son çeyreğine kadar din-toplum ve din-siyaset ilişkileri çalışmalarının başat paradigması olageldi. 90’lı yılların başından itibaren, dünyada meydana gelen sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmeler, söz konusu teori etrafında yapılan araştırmalara yeni bir ivme ve yön kazandırdı. Bu süreçle birlikte klasik sekülerleşme paradigması, akademyadaki başat konumunu ya büyük ölçüde kaybetti veya yeni anlamlar kazanarak, ilk dönemdeki anlamının hayli uzağına düşen bir içeriğe sahip oldu.

Bu atölyenin amacı, sekülerleşme tartışmalarının günümüzdeki mahiyet ve düzeyini, ilgili alanda öne çıkan düşünürlerin çalışmalarını eleştirel ve karşılaştırmalı olarak analiz ederek anlamaya çalışmaktır. 

Açıklamalar ve Başvuru Şartları

1. Atölye çalışmalarında temel amaç lisansüstü öğrencilerinin akademik gelişimlerine katkı sağlamaktır. Bu kapsamda atölyelerde çeşitli okumalar yapılması, konuların tartışılması ve benzeri süreçlerin işletilmesi önemsenmektedir.

2. Atölye çalışmasına sosyal bilimlerde (sosyoloji, ilahiyat, hukuk, felsefe vd.) lisansüstü öğrencisi olanlar başvurulabilir. İngilizce literatür okumaları yapılacağından başvuracak adayların ileri düzey İngilizce okuma-anlama yeterliğine sahip olması gerekmektedir.  

3. Başvuru yapmak bir nevi atölyeye katılım sözüdür. Atölye çalışmasına ancak düzenli katılacakların başvuru yapması beklenir. 

4. Başvuru bilgileri üzerinden veya atölye yürütücüsünün gerekli görmesi halinde mülakat yoluyla atölye çalışmasına kabul edilenler belirlenmektedir. Bu yüzden başvuru bilgilerinin eksiksiz doldurulması beklenmektedir. 

5. Atölye çalışmasında ilan edilen tema çerçevesinde okumalar, müzakereler, sunumlar ve seminerler yer almaktadır. 

6. Atölye çalışması ilk ayında haftalık periyotlarla ilk aydan sonra iki haftalık periyotlarla Değerler Eğitimi Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

7. Atölye çalışması Cumartesi günleri 15:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

8. Atölye çalışması 2 Kasım 2019 tarihinde başlayacak periyodik olarak 11 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecektir.

9. Atölye çalışmasına son başvuru tarihi 28 Ekim 2019’dur.  

10. Kontenjanla sınırlıdır. Kontenjan üzerinde başvuru olması halinde başvuru şartları ve başvuru sırasına göre değerlendirme yapılacaktır. 

11. Birden fazla atölye çalışmasına atölyelerin takvim ve saatleri uygun olması halinde başvuru yapılabilir.

Atölyeye başvurular sona ermiştir.