ATÖLYE

Türkiye'de ve Dünyada Sivil Toplum Kuruluşları

  • Tarih : 02 Kasım 2019
  • Saat : 11:00
  • Bitiş : 21 Aralık 2019
  • Yer : Değerler Eğitimi Merkezi
  • Adres : Süleymaniye Cad. Elmaruf Sk. No: 3, Fatih İstanbul
  • Harita : Göster
  • Moderatör : Prof. Dr. Nuri Tınaz

Atölyeye başvurular sona ermiştir.

Sivil Toplum, Gönüllü Teşekküller ve İnanç-Tabanlı Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) 1990’lı yılların sonlarından buyana, genelde sosyal bilimlerin özelde, sosyoloji, politik bilimlerin ve sosyal hizmetlerin ilgi alanlarında önemli bir yer işgal etmiştir. Batı’da, Avrupa ve ABD’de kurulan gönüllü teşekküller ve inanç-tabanlı STK’lar üzerine yapılan bilimsel çalışmalar sivil toplumu örgütlemede seküler/laik eğilimli kurumlara göre daha dinamik olduğu, yapılanması ve yönetimi daha demokratik ve şeffaf, sivil topluma karşı sorumlu ve hesap verebilir yapıda olduğu tespit edilmiştir (R. Stark, R. Wuthnow, S. Warner, M. Chaves, H. R. Ebaugh, J. Chalfet vb.). İslam medeniyeti ve kültüründe topluma yönelik farklı alanlarda hizmet veren gönüllü ve inanç tabanlı kurumların tarihi oldukça eski ve deneyimi zengindir. Yalnız bu tarihsel deneyim kurumların yapısal iç problemlerinden –demokratik yapılanamamaları, asabiyet olgusu, şeffaf ve hesap verebilir olamamaları- ve politik ve seküler uygulamalar –dinin ve dinle ilintili kurumların hizmet alanlarının sınırlanması ve sıkı kontrolleri- gibi dış faktörlerden kaynaklanan nedenlerden demokratik yapılanmaları ve kurumsallaşmaları dönem dönem kesintiye uğramıştır. Bu atölye çalışmasında, karşılaştırmalı olarak Batı’daki gönüllü teşekküller ve inanç-tabanlı STK’lar ile İslam dünyasında ve özellikle Türkiye’deki benzer kuruluşlar incelenecektir. Gönüllü teşekküllerin ve inanç-tabanlı STK’ların kurumsal yapılanmaları, sivil toplumu mobilize etme dinamikleri, hizmet alanları ve toplumdaki algıları vb. gibi konular irdelenecektir.

Açıklamalar ve Başvuru Şartları

1. Atölye çalışmalarında temel amaç lisansüstü öğrencilerinin akademik gelişimlerine katkı sağlamaktır. Bu kapsamda atölyelerde çeşitli okumalar yapılması, konuların tartışılması ve benzeri süreçlerin işletilmesi önemsenmektedir.

2. Atölye çalışmasına özellikle sosyal bilimler alanlarından –siyaset bilimi, sosyoloji, psikoloji, ilahiyat, antropoloji, vd. mezun veya lisansüstü eğitimine devam eden adaylar başvuru yapabilir. Kontenjana göre konuya ilişkin ilgi ve okumaları olan son sınıf öğrencileri de başvuru yapabilir. Atölye kapsamında İngilizce literatürden de okumalar yapılacağından başvuracak adayların ileri düzey İngilizce okuma-anlama yeterliğine sahip olması gerekmektedir.  

3. Başvuru yapmak bir nevi atölyeye katılım sözüdür. Atölye çalışmasına ancak düzenli katılacakların başvuru yapması beklenir. 

4. Başvuru bilgileri üzerinden veya atölye yürütücüsünün gerekli görmesi halinde mülakat yoluyla atölye çalışmasına kabul edilenler belirlenmektedir. Bu yüzden başvuru bilgilerinin eksiksiz doldurulması beklenmektedir. 

5. Atölye çalışmasında ilan edilen tema çerçevesinde okumalar, müzakereler, sunumlar ve seminerler yer almaktadır. 

6. Atölye çalışması haftalık periyotlarla Değerler Eğitimi Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

7. Atölye çalışması Cumartesi günleri 11:00-13:00 saatleri arasında yapılacaktır.

8. Atölye çalışması 2 Kasım 2019 tarihinde başlayacak periyodik olarak 21 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecektir.

9. Atölye çalışmasına son başvuru tarihi 28 Ekim 2019’dur.  

10. Kontenjanla sınırlıdır. Kontenjan üzerinde başvuru olması halinde başvuru şartları ve başvuru sırasına göre değerlendirme yapılacaktır. 

11. Birden fazla atölye çalışmasına atölyelerin takvim ve saatleri uygun olması halinde başvuru yapılabilir.

Atölyeye başvurular sona ermiştir.