ATÖLYE

Cezaevlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Atölyesi "Cezaevi Uygulamaları ve Farklı Ülke Deneyimleri"

  • Tarih : 29 Şubat 2020
  • Saat : 11:00
  • Yer : Değerler Eğitimi Merkezi
  • Adres : Süleymaniye Cad. Elmaruf Sk. No: 3, Fatih İstanbul
  • Harita : Göster
  • Moderatör : Prof. Dr. Nuri Tınaz

Bu atölye çalışmasında farklı ülke deneyimleri üzerinden cezaevlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik uygulamaları, üretilen politikalar ve karşılaşılan problemler Din Bilimleri (Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi) Sosyoloji, Psikoloji, PDR, Kriminoloji-Hukuk ve Politik Bilimler perspektiflerinden yapılan çalışmalar okunup incelenecek ve tartışılacaktır. Batı dünyasında cezaevlerindeki tutukluları ahlaki ve dini olarak eğitme, reforme etme ve yeniden topluma kazandırma amacıyla başlatılan programların büyük bir bölümünü dini-manevi danışmanlık ve rehberlik uygulamaları oluşturmaktadır. Özellikle 1960’lı yıllardan sonra endüstrileşmiş Batı ülkelerine yönelen ekonomik ve siyasi göçler ve daha sonra küreselleşmeyle çokkültürlü, çok-inançlı, çok-dilli ve etnik yapılı toplumsal yapıya dönüşen bu ülke toplumları için yeni sosyal politikalar ve programlar üretme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Çok kültürlü ve çok inançlı bir toplumda cezaevleri popülasyonu da toplumun sosyal değişiminden etkilenmektedir.  Dolayısıyla cezaevlerinde uygulanan dini-manevi danışmanlık ve rehberlik uygulamaları bu sosyal değişimden etkilenerek gelişmiştir. Atölye çalışmasında, özellikle, ABD ve Avrupa ülkeleri cezaevlerinde uygulanan dini-manevi danışmanlık ve rehberlik uygulamaları ve deneyimleri ele alınacak ve özellikle Batı toplumlarındaki Müslüman azınlıklara yönelik yansımaları ele alınıp analiz edilecektir.  Ayrıca Türkiye’de bu alandaki uygulamalara, deneyimlere ve üretilen literatüre konun nasıl evirilip dönüştüğüne yer verilecektir.

Hedef Kitle

Lisansüstü öğrencileri.

* Ayrıca konuyla ilgili okumaları olan ve konu hakkında derinleşmek isteyen ilgililerin başvurusuna açıktır. 

* İngilizce literatür okumaları yapılacağından başvuracak adayların İngilizce okuma-anlama yeterliğine sahip olması gerekmektedir.  

 

Açıklamalar ve Başvuru Şartları

1. Atölye çalışmalarında temel amaç lisansüstü öğrencilerinin akademik gelişimlerine katkı sağlamaktır. Bu kapsamda atölyelerde çeşitli okumalar yapılması, konuların tartışılması ve benzeri süreçlerin işletilmesi önemsenmektedir.

2. Atölye çalışması öncelikli olarak lisansüstü öğrencilerine yöneliktir. Kontenjan dahilinde konuya ilişkin okumaları olan ilgililer de başvuru yapabilir. Özellikle Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi, Sosyoloji, Psikoloji, PDR, Hukuk ve Politik Bilimler gibi alanlarda eğitim alan ve almakta olanlar öncelikli olarak değerlendirilecektir.

3. Atölye çalışması kapsamındaki okumalar çoğunlukla İngilizce literatür üzerinden yapılacağı için başvuranların İngilizce okuma-anlama yeterliliğine sahip olması gerekmektedir.

4. Başvuru yapmak bir nevi atölyeye katılım sözüdür. Atölye çalışmasına ancak düzenli katılacakların başvuru yapması beklenir. 

5. Atölye çalışması haftalık periyotlarla Değerler Eğitimi Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

6. Atölye çalışması Cumartesi günleri 11:00-12:30 saatleri arasında yapılacaktır.

7. Atölye çalışması 29 Şubat 2020 tarihinde başlayacak haftalık periyotlarla 18 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecektir.

8. Atölye çalışmasına son başvuru tarihi 25 Şubat 2020’dir.  

9. Kontenjanla sınırlıdır. Kontenjan üzerinde başvuru olması halinde başvuru şartları ve başvuru sırasına göre değerlendirme yapılacaktır. 

10. Birden fazla atölye çalışmasına atölyelerin takvim ve saatleri uygun olması halinde başvuru yapılabilir.