ATÖLYE

Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Teori Atölyesi

  • Tarih : 22 Şubat 2020
  • Saat : 15:00
  • Yer : Değerler Eğitimi Merkezi
  • Adres : Süleymaniye Cad. Elmaruf Sk. No: 3, Fatih İstanbul
  • Harita : Göster
  • Moderatör : Prof. Dr. Ali Murat Yel

Bu atölyede tez yazım sürecinde kullanılan yöntem ve teorilerin ana hatlarıyla ele alınması amaçlanmaktadır. Son dönem sosyal bilim çalışmaları narratives ya da anlatılara dayanmaktadır. Anlatılara dayalı araştırmaların temel hedefi “analitik anlatı” ortaya koyabilmektir. 

Sosyal bilim araştırmacılarından beklenen sadece “bu oldu, ondan sonra da bu oldu” şeklinde tasviri bir anlatı yerine “bu, şunun sonucunda oldu; diğer hususlar aynı kaldığı sürece bu, her zaman böyle olacak ve onu da şu takip edecektir” gibi bir anlatı üretmektir. Sosyal bilim araştırmacı adayları mikro seviyedeki değişimler ile makro seviyedeki değişim arasındaki farkları ve nedenleri anlamaya çalışmalıdır.  Böylelikle fertlerin davranışları ile toplumsal tavır ve tepkiler arasındaki ilişki teorik olarak daha anlaşılır hale gelecektir. Fertlerin hayatlarındaki değişimin sosyal ve kültürel yansımaları ve karşılıklı etkileşimi bu sayede açıklanabilmektedir. 

Atölye süresince her hafta sosyal bilim teorilerinden birisi ele alınıp karşılıklı tartışıldıktan sonra katılımcıların kendi araştırmalarına nasıl uygulayabileceği ve nasıl bir “anlatı” ortaya koyabileceği üzerine değerlendirmelere yer verilecektir.  

Atölye çalışmasına başvurular sona ermiştir. 

Açıklamalar ve Başvuru Şartları

 

1. Atölye çalışmalarında temel amaç lisansüstü öğrencilerinin akademik gelişimlerine katkı sağlamaktır. Bu kapsamda atölyelerde çeşitli okumalar yapılması, konuların tartışılması ve benzeri süreçlerin işletilmesi önemsenmektedir.

2. Atölye çalışması lisansüstü öğrencilerine yöneliktir. Kontenjan olması durumunda lisans son sınıf öğrencilerine de yer verilecektir. 

3. Başvuru yapmak bir nevi atölyeye katılım sözüdür. Atölye çalışmasına ancak düzenli katılacakların başvuru yapması beklenir. 

4. Atölye çalışması haftalık periyotlarla Değerler Eğitimi Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

5. Atölye çalışması Cumartesi günleri 15:00-16:30 saatleri arasında yapılacaktır.

6. Atölye çalışması 22 Şubat 2020 tarihinde başlayacak haftalık periyotlarla 11 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecektir.

7. Atölye çalışmasına son başvuru tarihi 20 Şubat 2020’dir.  

8. Kontenjanla sınırlıdır. Kontenjan üzerinde başvuru olması halinde başvuru şartları ve başvuru sırasına göre değerlendirme yapılacaktır. 

9. Birden fazla atölye çalışmasına atölyelerin takvim ve saatleri uygun olması halinde başvuru yapılabilir.