SEMİNERLER

MALATYA Öğretmen Gelişim Programı

 • Tarih : 16 Eylül 2022
 • Saat : 16:00
 • Bitiş : 17 Eylül 2022
 • Yer : Malatya
 • Adres : Malatya Öğretmenevi
 • Harita : Göster
 • Konuşmacılar : Mustafa Yılmaz
  Prof. Dr. Hasan Meydan
  Süleyman Ragıp Yazıcılar
  Veli Karataş
  Hulusi Yiğit

“Öğretmen Gelişim Programları” DEM Öğretmen Akademisi’nin talep ve ihtiyaçlara göre içeriklerini desenlediği seminer, atölye ve söyleşileri içerir. Ensar Vakfı Malatya Şubesi ve DEM Öğretmen Akademisi işbirliğiyle 16-17 Eylül tarihleri arasında Malatya'da görev yapan öğretmen ve öğretmen adayı öğrenciler için "Öğretmen Gelişim Programı" düzenlecektir. Programın detayları ve şartları aşağıda yer almaktadır:  

Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2022

Yer: Malatya Öğretmenevi

Katılım Şartları: Ücretsizdir. Başvuru yapmak aynı zamanda katılım sözüdür, programın tamamına katılacak olanların başvurması gerekir. 

Program Akışı:

Gün Saat Program Eğitimci-Konuşmacı
16 Eylül 2022 Cuma 16:00-19:00 Öğretim Yöntemleri             Atölyesi Mustafa Yılmaz
17 Eylül 2022 Cumartesi 10:00-11:30 Postmodern İklimde        Değerler Eğitimi Prof. Dr. Hasan Meydan
11:50-13:20 Gençlik Dili ve İletişim Süleyman Ragıp Yazıcılar
14:30-16:00 3S3Y İlkeleri (Sıkça Sorulan Sorulara Yerli Yerinde Yanıtlar) Veli Karataş
16:20-17:30 Öğretmen Çalışmalarının        Yol Haritası Hulusi Yiğit

 

 

Eğitim Detayları

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Atölyesi

Öğrenme yaklaşımlarının, hedef kitle ihtiyaçlarının ve yeterliliklerin dinamik bir süreç dâhilinde geliştiği günümüz eğitim dünyasında, öğretmenin yöntem ve tekniklere ilişkin gelişmeleri yakından takip etmesine katkı sağlayacak çalışmalara ihtiyaç vardır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri programında bu alana dair müktesebatın öğretmenlerin istifadesine sunulması, öğretmenlerin bu alanla ilgili teorik birikim sahibi olması, yeni yöntem ve teknikleri derslere ve kazanımlara uyarlayabilmesi ve bu alanda yeni ürünler ortaya koyabilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Postmodern İklimde Değerler Eğitimi

Postmodern iklim kaotik ve değişken bir ortamdır. Bu değişkenlik din ve değer temelli eğitim için birtakım fırsatlar sunarken günümüz gençlik tartışmalarında da sıklıkla gündeme gelen birtakım problemler için sosyo-kültürel zemini de inşa etmektedir. Umursamazlık karşısında anlamın, duygular karşısında aklın, aylaklık karşısında düzenin, bireyselin karşısında kurumsalın, aşırılıklar karşısında ölçünün vb. giderek güç kaybettiği bir iklimdir bu… Bu seminerde, böyle bir iklimde bireyin anlam arayışını diri tutacak değer temelli eğitimin temel kodları üzerine değerlendirmelere yer verilecektir.

 

Gençlik Dili ve İletişim

Öğretmenlik, öğrenciyi veya genci tanımak ile başlayan ve onların hayatına rehberlik eden bir meslektir. Okul hayatı içerisinde öğretmen, farklı özelliklere sahip öğrencilerle iletişim kurmaktadır. Gençlerle iletişimde kullanılan yöntem, üslup ve dil onlarla kurulacak bağın güçlü ya da zayıf olmasını belirleyen en önemli etkendir. Bu seminerde gençlerin hayatına farklı açılardan bakışlar sağlamak, gençlerin dilini anlamak ve yetişkinlerin algı ve eleştirilerinde sıkışan gençlerin gerçekliği hakkında yaşanmış tecrübeler ışığında değerlendirmelere yer verilecektir. 

 

3S3Y İlkeleri (Sıkça Sorulan Sorulara Yerl Yerinde Yanıtlar)

İnsanın merak ettiği ve açıklamaya çalıştığı çok boyutlu sorular ve konular vardır. Aşkın bir varlığa iman etmenin merakıyla insanın özellikle inanç konularında soruları vardır. Ayrıca sosyal değişimin, değerlerin ve küresel kültürün ortaya çıkardığı varlık, bilgi ve insan tasavvurlarının Allah-kâinat-insan ilişkisine dair sorgulamaları inanç, ibadet ve ahlak alanında yeni soruları da gündeme getirmektedir. Bu değişim ne kadar yeni sorular gündeme getiriyor olsa da aslında bu soruların çoğunluğunun kökeninde insanoğlunun varlığı kadar kadîm meraklar yer almaktadır. Öğrencilerin ve gençlerin sorularına tatmin edici bir üslup ve içerikle açıklamalar getirmek her öğretmenin aslî gündemidir. Bu konuda teori, yöntem ve uygulama açısından birikim oluşturmak en azından bilgilerin tazelenmesi için arayışlarda olmak öğretmen gelişimi açısından önemli kazanımlar sağlayacaktır.

 

Öğretmen Çalışmalarını Rol Haritası

Değerler Eğitimi Merkezi’nin 2003 yılından bugüne yapageldiği öğretmen çalışmalarının hikayesinin paylaşıldığı ve bu çalışmaların Türkiye genelinde yaygınlaşması için yöntem ve stratejilerin müzakere edildiği bir programdır.

 

 

Telegram kanalımıza abone olarak etkinliklerimizden anında haberdar olabilirsiniz.