TEMATİK EĞİTİMLER

Gençleri ve Gençlik Dönemini Anlama Sanatı (2018-Güz)

 • Tarih : 03 Kasım 2018
 • Saat : 16:00
 • Bitiş : 27 Nisan 2019
 • Yer : Ensar Vakfı Genel Merkezi
 • Adres : Süleymaniye Cad. No: 11 Fatih İstanbul
 • Harita : Göster
 • Moderatör : Ömer Miraç Yaman (Doç. Dr.)

GENÇLERİ VE GENÇLİK DÖNEMİNİ ANLAMA SANATI
2018-Güz

Konu-1: Biz Kimiz?
Gençlik Çalışanı Neyi İcra Eder?
Gençlik Çalışmalarında Motivasyonu Nasıl Korumalıyız: Profesyonellik İle Gönüllülük Arasındaki İnce Çizgiyi Korumak 

Konu-2: Modern Çocukluk/Gençlik Dönemi
a) Çocukluğun/Gençliğin İcadı
Makale 1: Modern Çocukluk Paradigmasının Oluşumu
Makale 2: Modern Çocukluk Paradigması
Makale 3: Sanayi Toplumundan Sanayi Sonrası Topluma Farklılaşan Gençlik Hallerinin Sosyolojik Görünümü
Makale 4: Dikkat Ekonomisi, Kemal Sayar
b) Gençlik/Ergenlik Dönemini Okumak
Makale 1: Ergenlikte Toplumsal Uyum Sorunları
Makale 2: Ergen Kimlik Oluşumunun Facebook Üzerinden İncelenmesi
Makale 3: Ergenlerin Problem Çözme Becerileri ve Ana-Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Makale 4: Sosyal Medyada Bir Narsisist Nasıl Fark Edilir?
Röportaj: …

Meraklısına:

 1. Meşrutiyet Dönemi Çocuk Dergilerinde Çocukluk Anlayışı
 2. Modernizmin Kayıp Çocukları

Fotoğraflar:https://gaiadergi.com/lewis-hinein-objektifinden-1900lerin-cocuk-iscileri/

Konu-3: Gençlerin Dizi-Medya Dilini Okumak: Diziler, Temalar ve Karakterler?

Konu-4: Bir Nitel Çalışma Üzerinden Türkiye Gençliğini Tanımak: Kız-Erkek İlişkileri

Konu-5: Zor Gençleri Okumak ve Anlamak: Apaçi Gençlik

Kitap: Apaçi Gençlik, s. 71-104 arası.

 • Zor Gençlerle Çalışırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Maddeler Halinde…
 • Zor Gençlerin Kalp Kilitlerini Açma Sanatı, Maddeler Halinde…

Konu-6: Toplumdan Dışlanan Gençler: Ötekiler Üzerine

Kitap: Apaçi Gençlik, s. 142-196 arası.

Konu-7: Akran İlişkileri ve Gençlerin Suça Bulaşmaları

Kitap: Apaçi Gençlik, s.202-229 arası.
Makale 1: Bir Kavga Sosyolojisi Denemesi
Makale 2: Esenler’de Yoksul Gençlerin Mekanları: Hal, Tekstil Atölyeleri ve Kafeler
Makale 3: Ergenlik Dönemi Sorunları ve Şiddet
Makale 4: Tutuklu Çocuklar Üzerine Bir Araştırma-Çocukların Suça Yönelmesinde Etkili Olan Toplumsal Nedenler ve Çözüm Önerileri

Konu-8: Madde Bağımlısı Ergenlerle Çalışmak-1

Kitap: Apaçi Gençlik, s.229-238 arası.

Konu-9: Madde Bağımlısı Ergenlerle Çalışmak-2

Kitap: Bağımlılık Yapan Maddeleri Tanıyalım
Makale: Bağımlılık Yapan Maddeler ve Özellikleri 

Konu-10: Madde Bağımlısı Ergenlerle Çalışmak-3

Vaka Analizi: Madde Bağımlısı Bir Genç Kızla Konuşmak
Makale: Madde Kullanımı ve Bağımlılığın Nedenler
Film: Alkolikler 

Konu-11: İntihar ve Gençlik

Makale-1: Karataş, Zeki, İntihar Sonucu Ebeveyn Kaybı Yaşayan Çocuğa Yönelik Sosyal Hizmet Müdahalesi: Bir Vaka Sunumu
Makale-2: Alptekin, Kamil; Duyan, Veli; Uçan, Özge, İntiharı Önleme Çalışmalarında Sosyal Hizmet Mesleğinin Rolü, Sivas, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008, c.9; s.3, 179-187
Makale-3: Ergenlik Döneminde İntihar Girişimleri 

Konu-12: Eğitimden Kopan/Kopma İhtimali Olan Gençlerle Çalışmak
Kitap: Apaçi Gençlik, s.238-266 arası.
Makale 1: Evlenmek Amacıyla Evden Kaçan Kız Ergenler

Konu-13: İhmal, İstismar ve Ensest Mağduru Gençlerle İle Çalışmak
Kitap-1: Ailenin Karanlık Yüzü Türkiye’de Ensest
Makale-2: Aynı Ailede Görülen Çoklu Ensest
Makale-3: Cinsel İstismar ve Ensest
Kitap-2: Türkiye’de Ensest Sorununu Anlamak

Konu-14: Cinsiyet Karmaşası ve Gençlik

Konu-15: Zor Gençlerin Zor Aileleri
Kitap: Apaçi Gençlik, s.293-337 arası.
Makale 1: Uyuşturucu Madde Bağımlısı Gençlerin Aile İçi İlişkilere Yönelik Görüşleri: Esenler-Bağcılar Örneği
Makale 2: Boşanma ve Boşanmış Aile Çocukları
Makale 3: Boşanma Sürecinde Olan Ailelerdeki Çocukların Aile Algılarının Resimler Aracılığı İle İncelenmesi - Yetişkin Bildirileri Kitabı Cilt 2, Sayfa 292-303 Arası
Makale 4: Yetiştirme Yurdunda Kalmakta Olan Ergenlerin Anne-Baba Algıları-Nitel Bir Çalışma

Meraklısına:
1) Anne-Babası Boşanmış ve Boşanmamış Olan Ergenlerde Yalnızlık ve Yaşam Doyumu
2) Tek Ebeveynli Aileler
3) Ergenlerin Aile İçi Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Aile İlişkilerinin Değerlendirilmesi

Konu-16: Çocuklarda-Ergenlerde Mahremiyet Eğitimi

Konu-17: Din Yorgunu Bir Genç’le Konuşmalar

Konu-18: Gençlik ve Din-1

Konu-19: Gençlik ve Din-2 

Konu-20: Çocuk ve Ergenlerde Grup Çalışması Nasıl Yapılır: Planlama, Uygulama ve Sonlandırma-1
Gençler Bize Hangi Valizlerle Gelir?
Gençlerin Hangi Yaklaşımları Gençlik Çalışanını Şaşırtmaz

Konu-21: Çocuk ve Ergenlerde Grup Çalışması Nasıl Yapılır: Planlama, Uygulama ve Sonlandırma-2