DEM DERGİ

DEM Dergi Sayı: 1

Değerler Eğitimi Merkezi
Temmuz 2007

DEM Dergi elinizde bulunan bu ilk sayısıyla yayın hayatına başlıyor. Bu dergi, Değerler Eğitimi Merkezi’ndeki fikrî birikimin bir yansıması olarak ortaya çıktı; bu sebeple derginin ismi de ilhamını buradan aldı. Konu alanını, eğitim politikalarının gerek tarihsel/ güncel, gerekse teorik/pratik izdüşümleri oluşturuyor. Türkiye’de eğitim üzerine söyleyecek sözü olanlara kapıları açık olan bu dergi, usta kalemlerin yanı sıra özellikle genç araştırmacılar için fikrî bir zemin olma arzusunda.

Bu dergide neler var? Eğitim politikaları ile ilişkili gündeme almayı düşündüğümüz dosya konuları bu derginin asıl mecrasını oluşturuyor. Örneğin bu ilk sayımızda iki dosya konusuna yer verdik. İlki, “değer” kavramını eğitim sahasına yansıyan boyutlarıyla ele alan daha teorik bir tartışma sunarken ikincisi, yaza girdiğimiz şu dönemde daha bir hareketlilik kazanacak olan Yaz Kur’an Kurslarındaki eğitimi konu ediniyor. Bundan sonraki sayılarda değer üzerine başlatmayı düşündüğümüz düşünme faaliyetini modernlik, geleneksellik, sekülerlik, dînîlik mefhumlarıyla irtibatlandırarak sürdürmeyi, bir yandan da güncel eğitim konularını ele almayı düşünüyoruz.

Bu sayımızda değer kavramını konu edindiğimiz dosyamızda konuya farklı boyutlardan bakan yazılar yer alıyor. Son birkaç yılın en gözde kavramlarından biri olarak karşımıza çıkan “değer” kavramının yaygın kullanımına eleştirel yaklaşan “Yükselen Değer Kavramı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım” başlıklı bir giriş yazısıyla başlayan dosyada, Prof. Dr. S. Hayri Bolay, “Değerlerimiz ve Günlük Hayat” konulu yazısında değerlerin günlük hayatımıza yansıyan boyutları üzerine felsefi bir değerlendirme yapıyor. “Değer’in Değeri: Günlük Gazetelerde Değerin Kullanımı” başlıklı yazıda Ömer Faruk Ocakoğlu günlük gazetelerdeki değerlere yönelik yaklaşım neticesinde ortaya çıkan yeni değer üretimlerini, seçilen herhangi bir günün tüm gazetelerini inceleyerek yaptığı araştırması örneğinde tartışıyor. Dr. Seyfi Kenan’ın “Modern Eğitimde Değer Arayışları” başlıklı makalesi, Akif Pamuk’un “Karakter Eğitimi Programları ve Eleştirisi: İnsan Temelli Evrensel Ahlâk Yasası Mümkün mü?” konulu makaleleri konunun eğitim sahasıyla ilişkili boyutlarını ele alıyorlar. Fatma Er’in kaleme aldığı “Enîsü’l-Ârifîn (Âriflerin Dostu)” isimli yazma eser tanıtımına ise, ahlâk üzerine eskimeyen metinlere bir örnek oluşturması bakımından yer verildi.