DEM DERGİ

DEM Dergi Sayı: 2

Değerler Eğitimi Merkezi
Ekim 2007

Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi ikinci sayısında eğitim politikaları bağlamında  “Türkiye’de din politikaları ve eğitime etkileri”ni ele alındı.

İçinde yaşadığımız dünyada modern devlet yapıları içinde dini kurumlar da yeniden şekillendi. Ancak din ve devlet ilişkisi dünyanın her yerinde halen önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu tartışmanın, çok büyük bir çoğunlukla “eğitim”le ilgili, -yani gelecek nesillerin hangi elle, nasıl yetiştirileceğiyle ilgili- konular etrafında gerçekleştiğini de görüyoruz. Bu durum Türkiye için de geçerli. Türkiye’de dinle ilgili tartışmalar çoğunlukla din dersleri, İmam Hatip Liseleri, öğrencilerin başörtüyle okula girip giremeyecekleri üzerinde yaşanıyor. Dolayısıyla din politikaları sahası, diyebiliriz ki belki de en çok eğitim alanında yansımalarını buluyor.