DEM DERGİ

DEM Dergi Sayı: 6

Değerler Eğitimi Merkezi
Mart 2009

Alevilik son dönemde üzerinde en çok konuşulan, tartışılan ve fikir beyan edilen konuların başında gelmektedir. Bilindiği üzere Alevilik, İslam toplumu içerisinde ortaya çıkmış ve daha çok şifahi kaynaklara dayanan tasavvufi bir inanış biçimidir; ancak Alevilerin tarihinde hem tarihî, sosyolojik ve teolojik sorunlar hem de acı hatıralar bulunmaktadır. Alevilik meselesinde çözüme ulaşabilmek için tüm bu faktörleri göz önünde bulundurmak zorunludur. Biz “Alevilik” başlıklı dosyamızda, bu çok boyutlu sorunun çözümüne katkıda bulanabilmek amacıyla farklılıkları yok saymayan, karşılıklı anlayış ve hoşgörüyü merkeze alan bir perspektif geliştirmeye çalıştık; çünkü ötekini yok saymayan bir bakış, sorunun çözümünde önemli bir kalkış noktasıdır. 

Bizler DEM Dergi olarak, Alevilik tartışmasına hem bir entelektüel katkıda bulunmak hem de bu tartışmanın doğru güzergâhta ilerlemesini sağlamak amacıyla “çok boyutlu” bir Alevilik dosyası hazırlamaya karar verdik. Bundan dolayı konunun yetkin isimleri ile ortak aklı harekete geçirerek bir konuşma zemini oluşturmaya çaba gösterdik.