DEM DERGİ

DEM Dergi Sayı: 7

Değerler Eğitimi Merkezi
Eylül 2009

Dünya halkları son yüz yılda modernliğin getirdiği bireyselliğin zıddına bir birine daha çok yaklaştı. Hakim olan unsurların ürettikleri kendi sınırlarının çok ötesinde varlıklarını sürdürebilmekteler. Bu; yaşayan bir kültür, kullanılan bir teknoloji olduğu gibi yüz milyonları etkileyen bir dram da olabilmektedir.

Yine dünya halklarını birbirlerine çok yaklaştıran bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Bu seferki etken pop kültürün kullanımına sunulmuş bir malzeme değil, hemen her coğrafyadan ve her sınıftan insanı olumsuz yönden etkileyen küresel bir ekonomik kriz. Dünya devi bir ülke ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya sirayet eden bir kriz. Kriz; sistemlerin olduğu yerde ortaya çıkan bir durumdur ve var olan sistemin tıkandığını, kendini devam ettiremeyeceğini gösterir. Artık eski hal muhaldir. Olayların sebebini her şeyin her şeyle ilgili olduğu organik bir dünyada tek yönden değerlendirmek vakanın anlaşılmasını engelleyecektir. Bu da yeni olumsuzluklara kapı aralamak demektir.

Yaşanan bu krizi sadece ekonomik sistemden kaynaklanan bir tıkanmanın sonucu olarak değerlendirmek vakayı anlamakta yeterli midir? DEM Dergi olarak yüz milyonların hayatını etkileyen küresel bir olayı konu edindik ve krizi değerler alanı açısından bir tahlile tabii tuttuk. Toplumsal hayatta ortaya çıkan bir durumun insan faktörünü dikkate almadan girişilen bir anlama çabasının eksik kalacağı kanaatindeyiz.