DEM DERGİ

DEM Dergi Sayı: 8

Değerler Eğitimi Merkezi
Ocak 2011

Din eğitimi ve öğretimi meselesi, Dem Dergi’nin önemli konu alanlarından birini oluşturuyor. Dergimizin bu sayıda dosya konusunu oluşturan “yüksek din eğitimi” alanı da, din eğitiminin diğer alanlarıyla doğrudan ilişkili. Yüksek din eğitimi meselesi, din eğitiminin tüm alanları üzerinde bir etkiye sahip. Çünkü din eğitimi için yöntem ve strateji geliştirmekten öğretim programı hazırlamaya, teorik altyapıyı hazırlamaktan din eğitiminin her düzeyi için öğretmen yetiştirmeye kadar her konu yüksek din öğretimi kademesinde öncelikle gündeme geliyor ve şekil buluyor. Dolayısıyla bu dosya konusunda sadece ve kısaca “ilahiyat fakülteleri”ni ele aldığımızı söylememiz eksik ve yetersiz olacaktır.

Yüksek din eğitimi ve ilahiyat fakülteleriyle ilgili bu dosyayı hazırlamaya bizi teşvik eden saikler, bu konudaki son gelişmeler olmuştur. Geride bıraktığımız 2010 yılında hem ilahiyat fakülteleri, hem de artık eğitim fakülteleri bünyesinde faaliyet gösteren DKAB Eğitimi bölümlerinin programları masaya yatırılarak yenilenmiştir. Bu yenileme sonuçlara ne kadar etki ettiği tartışılır olmakla birlikte- fakülte ve bölümlerle bir istişare/tartışma süreci sonunda gerçekleşmiştir. Dolayısıyla yüksek din öğretimi camiasının geçtiğimiz yılı kendisi üzerinde düşünerek ve tartışarak geçirdiğini söylemek yanlış olmaz. Bu dönem aynı zamanda 2006’da DKAB öğretmenlik bölümünün ani ve ilahiyat fakültelerinde şaşkınlık yaratan bir kararla ilahiyattan alınarak eğitim fakültesine bağlanmasından sonra, bu geçişin ciddi ve son kez tartışıldığı bir dönem oldu.