E-KİTAPLAR

Yüksek Din Öğretimi

Ekim 2020

 

Format  E-Kitap
Barkod-ISBN  978-605-80183-5-8
Yayın Tarihi  2020-10-1
Yayın Dili  Türkçe
Orjinal Adı  Yüksek Din Öğretimi 
Sayfa Sayısı  807

 

Bu çalışma, Türkiye’de ve farklı bazı ülkelerdeki yüksek din öğretimi kurumlarını çeşitli açılardan ele almaktadır. Hem bir araştırma hem de bir öğretim alanı olarak ilahiyat, her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de, gerek üniversiter eğitim-öğretimin özünden kaynaklanan, gerekse dini konu edinmesi sebebiyle din alanının sorunlarını da taşıyor olmasından doğan bir dizi sorunla karşı karşıyadır. Türkiye’de son birkaç yıldaki gelişmeler, bu sorunların farkında olan yeni bir pradigma arayışının habercisi olarak değerlendirilebilir. Bu kitap, bu arayışa katılmak amacıyla hazırlanmıştır.

Geçmişteki bir takım polemikleri geride bırakarak, Türkiye’de, genel anlamda din eğitimiyle ilgili konuların, özelde ise ilahiyat eğitiminin konuşulması ve değerlendirilmesi için daha sağlıklı bir ortamda bulunduğumuz tespitinden hareketle bu çalışma, eğitim ve öğretimle ilgili meselelerimizin bilimsel bir perspektifle ele alınmasına ve istenen derinlikte bir düşünme faaliyetine katkı vermek arzusundadır.

Kitap, içerik itibariyle Türkiye’de yüksek din öğretimi tecrübesine odaklanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte Türkiye dünyadan yazarların katkısı, başka coğrafyalar hakkında bilgi verici olduğu kadar, problem alanlarının teshisi açısından faydalı görülmüştür.