E-KİTAPLAR

Sivil Toplum Kuruluşlarının Örgün Din Eğitimine Yaklaşımları

Sümeyra Arıcan
Ekim 2022
Format E-Kitap
Barkod-ISBN 978-605-73807-8-4
Yayın Tarihi 2022-10
Yayın Dili Türkçe
Orijinal Adı Sivil Toplum Kuruluşlarının Örgün Din Eğitimine Yaklaşımları
Sayfa Sayısı 272

Sivil Toplum Kuruluşlarının özellikle son 20 yılda hem eğitim hem de din eğitimi ile ilgili konularla daha yoğun bir etkileşime girdikleri gözlemlenmektedir. Sivil Toplum Kuruluşları yayınladıkları araştırma projeleri, yaptıkları açıklamalar ve gerçekleştirdikleri projelerle hükümet politikalarını etkileme hatta bu politikaları yönlendirmeye çalışmaktadırlar. Gerek yayınlanan bu araştırmalarla düşünsel açıdan, gerekse AİHM’e taşınan davalarla hukuki açıdan STK’ların örgün eğitimde yürütülen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ile 7 yıl önce uygulamaya konulan seçmeli din dersleri ile yakından ilgilendikleri görülmektedir. 

Sivil Toplum Kuruluşlarının din eğitimi alanıyla ilişkisine odaklanan bir araştırmanın yapılmamış olması tespitinden hareketle bu çalışma, Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının 1990-2018 yılları arasındaki örgün din eğitimine yaklaşımlarını betimleme amacıyla nitel bir çoklu durum çalışması olarak kaleme alınmıştır.

Bu çalışma, sivil toplum kuruluşlarının kendi yayınlarından hareketle din eğitimi politikası oluşturma sürecine etkilerini sosyal-kültürel bağlamında inceleyerek; din eğitimi alanına yönelik yaklaşımlarını ortaya koymaktır.