E-KİTAPLAR

İnsan, Din ve Erdemlilik

Aralık 2022
Format E-Kitap
Barkod-ISBN 978-605-72730-0-0
Yayın Tarihi 2022-12
Yayın Dili Türkçe
Orijinal Adı İnsan, Din ve Erdemlilik
Sayfa Sayısı 964

Erdemliliğin ne kadar değerli olduğunu her geçen gün daha derinden hissettiğimiz bir dünyada yaşamaktayız. Bu anlamda erdemli insan olmanın anlamı, üzerinde düşünülmeyi fazlasıyla hak eden temel bir mesele olarak karşımızda durmaktadır. Zira erdemli bir toplum hayali kurmanın imkânı, toplumdaki erdemli insanların sayısının çoğalmasından geçmektedir. Bu durum ise erdemliliğin değerine dair güçlü bir bilincin varlığına ihtiyaç olduğunu gözler önüne sermektedir.

Erdemliliğin oluşum sürecine dair cevaplanması gereken pek çok soru vardır: Erdemli insan olma ideali gerçekte neyi ifade etmektedir? Bu idealin seküler temeller üzerine bina edilmesiyle belirli bir din üzerine bina edilmesi arasında oluşturacağı sonuçlar itibariyle ne tür farklılıklar olabilir? Diğer taraftan erdemli bir birey olma imkânının erdemli bir toplum içinde bulunmakla ilişkisi göz önüne alındığında, erdemlilik ütopik bir düşüncenin yansıması olarak mı yoksa gerçekleştirilebilir bir ideal olarak mı değerlendirilmelidir? Erdemliliğin insanın doğasına ait temelleri ile eğitime konu olabilecek yönleri arasında doğru ilişki nasıl kurulabilir? Mülahazaya değer bu sorular, başta felsefe ve eğitim olmak üzere pek çok disiplini erdemlilik meselesinin içine çekmektedir. Bu kitap erdemliliğin farklı perspektiflerden ele alındığı temel bir kaynak olma amacı taşımaktadır.