KİTAPLAR

Türkiye'de Gençlik ve Bağımlılık: Bibliyometrik ve Tematik Araştırma (1910-2020)

Ömer Miraç Yaman
Nisan 2021

Bu çalışmayla, 1910-2020 yılları arasında Türkiye’de çeşitli disiplinlerin çatısı altında yapılan gençlik çalışmaları arasından “gençlik ve bağımlılık” temalı eserlerin bir araya getirilerek gençlik alanında çalışanlara ve ilgililere rehber bir metin sunulmaktadır. 

Yaklaşık 20.000 künyeye karşılık gelen genel gençlik literatürü taranarak bağımlılık temalı çalışmaların kronolojik tasnifleri ve künyelerin bibliyografik değerlendirilmeleri özellikle bu alanın araştırmacılarına kaynak olacaktır.