RAPORLAR

Öğretmenlerine Göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri

Recep Kaymakcan
Mayıs 2009

 

 “Öğretmenlerine Göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri” başlıklı ampirik çalışma okullarda din öğretimi konusunda kritik başarı faktörü ve önemli paydaşlardan biri olan DKAB öğretmenlerinin derslerle ilgili farklı konulara nasıl baktıklarını ortaya koymayı hedeflemektedir.

 

Okullardaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) dersleri Türkiye’de din anlayışının şekillenmesinde ve geleceğin yetişkinlerinin din konusunda formasyon kazanmasında önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda okullarda din öğretimi ile uluslararası kuruluşlar da ilgilenmeye başlamışlardır. Türkiye’nin de üyesi olduğu AGİT ve Avrupa Konseyi bu konuda raporlar yayınlamıştır. Türkiye ile doğrudan en somut gelişme ise AİHM 2007 yılında okullardaki DKAB dersi ile ilgili verdiği karardır. Uluslararası seviyede okullarda din öğretimine olumlu bakılmakta ancak din öğretiminin demokrasi ve insan hakları değerleri ile uyumlu olmasına vurgu yapılmaktadır. 

Son yıllarda Türkiye’de okullarda din öğretimi alanında oldukça hızlı gelişmeler yaşanmıştır. 2005 yılında ortaöğretim 2006’da ise ilköğretim DKAB Öğretim programları yapılandırmacı yaklaşımı esas alarak değiştirilmiştir. Ayrıca DKAB öğretmeni yetiştirilmesi için 1998’de İlahiyat bünyesinde yeni İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümü açılmış ve aynı bölüm 2006 yılında İlahiyattan Eğitim Fakültesine taşınmıştır. Özetle, 21. yüzyılın başları ulusal ve uluslararası düzeyde okullarda din öğretimi konusunda değişimin oldukça hızlı olduğu dönemdir. Bu hızlı değişim yeni talepler ve bazı problemlerin ortaya çıkmasına da neden olmaktadır. Aslında okullarda din öğretimi konusunda yeni arayışlar ve sorunların olması normaldir. Önemli olan bu yeni arayış ve problemlerin demokratik toplum olmanın bir gereği olarak ilgili paydaşların katılımı ile tartışılmasıdır. “Öğretmenlerine Göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri” başlıklı ampirik çalışma okullarda din öğretimi konusunda kritik başarı faktörü ve önemli paydaşlardan biri olan DKAB öğretmenlerinin derslerle ilgili farklı konulara nasıl baktıklarını ortaya koymayı hedeflemektedir.