RAPORLAR

İsteğe Bağlı Din Eğitimi

Değerler Eğitimi Merkezi
Şubat 2011

“İsteğe bağlı din eğitimi” konusunu tartışan ve bir model önerisi sunan bu çalışma, öncelikle “din kültürü öğretimi” ile “din eğitimi”ni birbirinden ayrı düşünmek gerektiğinin altını çizmektedir. Din hakkında öğretim, genel olarak din olgusu ve öğrencinin içinde yaşadığı coğrafyanın dini kültürü hakkında bilgi edinmesini ifade eder. Demokrasi ve toplumsal hoşgörü arayışlarıyla irtibatlı olarak okullarda din hakkında öğretimin her kesim için gerekliliği konusunda günümüz dünyasında bir bilinç artışının yaşandığı gözlenmektedir. Kişilerin isteğine bağlı olan din eğitimi ise, öğrencinin bağlı olduğu dinin veya mezhebin temel inançları ve geleneğinin bilgisi ile bunların bireysel tecrübesini ve pratiğini kazandırmayı amaçlayan eğitimdir.

İsteğe bağlı din eğitimi ile ilgili düzenleme yapılırken uluslararası gelişmeler, din ve inanç özgürlüğü, çoğulcu demokrasi, halkın taleplerini göz önüne alma ve Türkiye'nin din eğitim ve öğretimi konusunda şu ana kadar yaşadığı tarihsel tecrübenin birlikte değerlendirilmesi gerekir. Anayasının 24. maddesinde belirtilmekle birlikte bu güne kadar uygulanma imkanı sağlanmayan isteğe bağlı din eğitimi ile ilgili olarak 18. Milli Eğitim Şurası'nda alınan kararların hayata geçirilmesi bir gerekliliktir.