RAPORLAR

4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİ YENİ ANAYASA'DA DİNİ KURUMLAR DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ İSTEĞE BAĞLI DİN EĞİTİMİ

Değerler Eğitimi Merkezi
Şubat 2012

Bu raporda  ilk olarak çağdaş ve gelişmiş ülkelerin uygulama ve deneyimleri doğrultusunda eğitimde yeniden yapılanma ihtiyacı, öğrencilerin gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları ile uyumlu bir eğitim kurgusu, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak düzenlemeler vb. hususları içeren, kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne dair görüş ve önerilerimize yer veriyoruz.