RAPORLAR

YENİ EĞİTİM KANUNU: SEÇMELİ DİN EĞİTİMİ DERSLERİ ÇALIŞTAY RAPORU

Değerler Eğitimi Merkezi
Mayıs 2012

Din eğitiminin örgün eğitim içerisinde kendisine yer bulmasıyla birlikte ortaokul ve liselerde “Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin Hayatı” dersleri isteğe bağlı seçmeli olarak tanımlanmıştır. Bu derslerin haftalık ders saatleri, hangi sınıflarda yer alacağı ve seçim sürecinin nasıl olacağı konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Ensar Vakfı’nın değerlendirme ve görüşlerini bu sonuç raporundan okuyabilirsiniz.

Ülkemiz, demokrasi, insan hakları, hak ve özgürlükler gibi birçok alanda

önemli gelişmeler kat etmektedir. Özellikle eğitim öğretimle ilgili yapılan düzenleme

ve kanun değişiklikleri ile yeni anayasa hazırlama sürecinde olduğumuz şu günlerde

bir sivil toplum kuruluşu olarak uzmanlık alanımızla ilgili konularda değerlendirme

ve önerilerimizi paylaşmayı önemli görüyoruz.

Öncelikle yapılan kanuni düzenlemelerle zorunlu ve kesintisiz eğitimin,

kesintili olarak uygulanmasına yönelik değişiklik, büyük bir toplumsal talebe karşılık

geldiğinden dolayı son derece önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca

zorunlu eğitimin sekiz yıldan on iki yıla çıkarılmış olması da, gençlerimizin daha

fazla eğitim almasına fırsat vermesi ve Türkiye’nin 2023 vizyonu ile uyumlu olması

açısından da olumlu bir gelişmedir. Üniversiteye girişte katsayı engelini kaldırarak

eğitimde fırsat eşitliğine imkan veren düzenleme de ayrıca takdirle karşılanmaktadır.

Bununla birlikte kabul edilen eğitim kanunu, Türkiye’de uzun yıllardır sürekli bir

tartışma alanı olarak kamuoyunu meşgul eden isteğe bağlı din eğitimi konusunda

da tarihi bazı düzenlemeler içermektedir. Ülke insanının sağlıklı bir din eğitimini

örgün eğitim içerisinde alabilmesinin önünü açan ve isteğe bağlı seçmeli ders

olarak ortaokul ve lisede istifade edebilmesine imkan sağlayan “Kur’an-ı Kerim ve Hz.

Peygamberimizin Hayatı” derslerinin kanunda özel olarak zikredilmiş olması, ayrıca

İmam Hatip Liselerinin orta kısımlarının da bu çerçevede kanuni bir düzenleme ile

açılması önemli kararlardır.