RAPORLAR

SEÇMELİ DİN EĞİTİMİ DERSLERİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerler Eğitimi Merkezi
Mart 2013

Bu raporda, ortaokul ve liselerdeki seçmeli ders listesinde yer alan Kur’an-ı Kerim,

Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dinî Bilgiler (İslam I-II) derslerine ait Millî Eğitim

Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilen öğretim programları

incelenmiş ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

Bu raporda, ortaokul ve liselerdeki seçmeli ders listesinde yer alan Kur’an-ı Kerim,

Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dinî Bilgiler (İslam I-II) derslerine ait Millî Eğitim

Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilen öğretim programları

incelenmiş ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur. İncelemelerde söz konusu derslere

ait öğretim programlarında amaç, içerik, öğrenme öğretme süreçleri ile ölçme ve değerlendirme

boyutlarının nasıl ele alındığına bakılmıştır. Uzman görüşüne dayalı doküman

incelenmesine dayanan bu raporda öncelikle söz konusu derslerin ortaokul ve

lise öğretim programları kendi içerisinde amaç, kazanım ve içerik bakımından karşılaştırılmıştır.

İkinci olarak bu programların zorunlu olarak ilk ve ortaöğretimde yer

alan DKAB dersine ait öğretim programlarıyla içerik ve amaçlar açısından ne derece

farklılaştığına bakılmıştır.