RAPORLAR

HZ. PEYGAMBERİ NASIL ÖĞRETELİM?

Z. Şeyma Arslan, Muhammet Yılmaz, Ali Erdoğdu
Mart 2014

İslâm’ın temel bilgi kaynağı Kur’an’dır. Kur’an’ı açıklayan ve onun nasıl yaşanacağını

örnekleyen de Hz. Muhammed’dir. İslâm tarihinde Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Kelâm

gibi din ilimleriyle birlikte eğitim kurumlarında okutulan derslerin başında Siyer gelir.

Siyer, doğumundan vefatına kadar Hz. Muhammed’in hayatını konu edinen bir ilimdir.

Siyer öğretiminin amacı, Hz. Muhammed’in hayatını bütün yönleriyle ele alarak

açıklamak, onu tanıtmak ve örnek hayatı üzerinden İslâm’ın doğru anlaşılmasına ve

yaşanmasına katkıda bulunmaktır.