RAPORLAR

AİHM Kararı ve Türkiye'de Din Dersleri

Aralık 2014

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 16 Eylül 2014’te Türkiye’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) dersiyle ilgili 21163/11 sayılı Mansur Yalçın vd. davasında Türkiye’yi haksız buldu. Karar özetle mevcut içeriği ile din dersinin zorunluluğuna itirazı dile getiriyor ve Türkiye’nin zorunlu din dersinde Alevilik konusunda eğitim hakkını ihlal ettiğine hükmediyor.

Bu rapor, AİHM’nin din dersleriyle ilgili kararını çeşitli açılardan değerlendirmekte ve okulda din öğretiminin sahip olması gereken ilkeleri ileriye yönelik bir yol haritası olarak sunmaktadır.