RAPORLAR

Balkanlarda Din Eğitimi

Değerler Eğitimi Merkezi, Ali Erken
Aralık 2016

Balkanlarda yer alan her bir ülke özelinde din eğitimi veren kurumların tarihi, kurucuları, önemli isimleri, geçmiş dönemde takip edilen müfredat programları ile günümüzdeki eğitim kadroları hakkında materyaller incelenmiştir.  Ayrıca mevcut kurumlarda hali hazırda takip edilen müfredatlara dair analizler ve belirli kurum ve kişiler ile tematik mülakatlar yapılmıştır.  

Kültürel ve dini bağlarımızın halen devam ettiği Balkan ülkelerindeki İslam eğitiminin tarihi, kurumsal yapısı ve müfredatları üzerinden yapılacak bir okumanın hem bu coğrafyanın kültürel ve dini kodlarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı hem de ülkemizdeki din eğitimi çalışmalarına ışık tutacağı düşüncesinden hareketle Değerler Eğitimi Merkezi Araştırma Projeleri arasında “Balkanlarda Din Eğitimi” konusuna yer açılmıştır.

Projede görev alan araştırmacı ve asistanlar Balkan coğrafyasında doğup büyüyen ve ülkemizde lisansüstü çalışma yapmaya gelen yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasından seçilmiştir.

Balkanlarda yer alan her bir ülke özelinde din eğitimi veren kurumların tarihi, kurucuları, önemli isimleri, geçmiş dönemde takip edilen müfredat programları ile günümüzdeki eğitim kadroları hakkında materyaller incelenmiştir.  Ayrıca mevcut kurumlarda hali hazırda takip edilen müfredatlara dair analizler ve belirli kurum ve kişiler ile tematik mülakatlar yapılmıştır.