RAPORLAR

TEOG Bağlamında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Mahmut Zengin
Nisan 2017

 

TEOG sisteminde DKAB derslerinin merkezi sınav dersleri arasında yer almasının öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okullar üzerinde ne tür etkileri olduğu incelemeye değer bir konudur. Araştırmada bu çerçevede DKAB dersi ile ilgili son üç yıl içerisinde çıkan soruların kapsamı, yapısı, öğretim programı ile ilişkisi gibi boyutlar analiz edilmiş, ayrıca sınavın uygulamaya yansımaları DKAB öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmiştir.

 

Öğrencilerin okul notları ile merkezi olarak yapılan sınavlardan elde edilen puanların birlikte değerlendirildiği TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) sisteminin önceki sınav uygulamalarına göre en önemli yeniliklerinden birisi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) derslerinin de diğer derslerle birlikte sınav kapsamına alınmış olmasıdır. Daha önce Sosyal Bilgiler testi içerisinde yaklaşık dört sorunun sorulduğu DKAB dersleri, artık sınav kapsamına dahil olan diğer derslerle eşit düzeyde temsil edilmekte ve eşit sayıda soru sorulmaktadır.

DKAB dersleri açısından önemli bir düzenleme olarak değerlendirebileceğimiz bu uygulamanın öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okullar üzerinde ne tür etkileri olduğu incelemeye değer bir konudur. Araştırmada bu çerçevede DKAB dersi ile ilgili son üç yıl içerisinde çıkan soruların kapsamı, yapısı, öğretim programı ile ilişkisi gibi boyutlar analiz edilmiş, ayrıca sınavın uygulamaya yansımaları DKAB öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmiştir.