RAPORLAR

Gençlik, Din, Değer ve Ahlak Konulu Eserler Bibliyografyası (1910-2017) Türkiye Gençlik Bibliyografyası Serisi-1

Nisan 2019

Değerler Eğitimi Merkezi olarak akademik ilgi alanımıza giren konulara ilişkin araştırmalar yapmayı ve bu araştırmaları alanda çalışanların istifadesine sunmayı en önemli işimiz olarak görmekteyiz. Bu kapsamda Merkez olarak “Araştırma Projeleri” açıyor ve bu projelerde üretilen bilgiyi, araştırılan konuları açık erişimle araştırmacıların ilgisine sunuyoruz. 2016 yılında Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman’ın yürütücülüğünde başlattığımız “Gençlik Araştırmaları Projesi”nde Türkiye’deki gençlik alanında ortaya çıkan literatürü derleyip belirlenen temalara göre analiz etmeyi hedefimize koymuştuk. Proje kapsamında görev alan yüksek lisans ve doktora öğrenciyle beraber 1910-2017 yıllarını kapsayan gençlikle ilgili kitap, makale, tez gibi eserler incelemeye alındı. Böylece yaklaşık 20 bin eser incelemesi yapılarak bu eserler aşağıdaki temalara göre disiplinlerarası bir yaklaşımla değerlendirmeye alındı: 

 

  • Gençlik, Din, Değer ve Ahlak
  • Gençlik, Kişilik, Kimlik ve Benlik
  • Gençlik ve Riskli Davranışlar
  • Gençlik ve Okul Merkezli Çalışmalar
  • Gençlik Kültürü ve Araştırmaları
  • Gençlik, Siyaset ve İdeoloji

 

“Gençlik, Din, Değer ve Ahlak” başlığıyla yayınlanan bu bibliyografya, 6 temadan oluşan “Türkiye Gençlik Bibliyografyası Serisi”nin ilk çalışması olarak karşınızdadır. Serinin diğer çalışmaları da yayınlanarak araştırmacıların istifadesine sunulacaktır.