RAPORLAR

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerine Göre Din Dersleri -Statü, Programlar ve Çoğulculuk-

Mahmut Zengin, Abdurrahman Hendek
Aralık 2021

Öğretmenlerin kendi dersleri hakkındaki görüşlerinin ve bakış açılarının dersin muhtevasına, programına ve dersin verimliliğine ilişkin politika geliştirme süreçlerine katkı sağlayan bir yönü vardır. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerine Göre Din Dersleri: Statü, Programlar ve Çoğulculuk” başlıklı bu araştırmada Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) öğretmenlerinin dersin statüsü, programları, eğitim ve pedagoji yaklaşımları, din anlayışları gibi konulardaki görüşleri ele alınıp incelenmektedir. Bununla birlikte araştırma kapsamında DKAB öğretmenlerinin görüşleri aşağıdaki başlıklarda tespit edilmeye çalışılmıştır: 

  • Öğretmenlerin zorunlu ve seçmeli din derslerinin statüsü
  • Ders saatleri
  • Din dersi paydaşları
  • İslam içi yorumların ve diğer din ve inançların öğretimi
  • Din derslerinin temel felsefesini oluşturan dinler açılımlı, mezhepler üstü ve yapılandırmacı öğrenme yaklaşımları
  • Toplum, aile ve öğrenci beklentileri
  • Hizmet içi eğitim
  • Öğrencilerin din derslerinde en çok merak ettikleri, en çok zorlanılan ve eklenilmesi ya da çıkarılması istenen konular 

Prof. Dr. Recep Kaymakcan tarafından hazırlanan ve 2009 yılında DEM tarafından yayınlanan “Öğretmenlerine Göre Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri” başlıklı araştırma raporundan 12 yıl sonra yeni konu başlıkları ilavesiyle gerçekleştirilen bu yeni araştırma ile DKAB öğretmenlerinin görüşlerindeki değişim ve devamlılığın hangi konularda olduğu hususunda bizlere önemli veriler sunmaktadır. Türkiye’de eğitim ve din bilimleri alanındaki ampirik çalışmalar çoğunlukla kesitseldir. Bu çalışma bu yönüyle Din eğitimi alanında boylamsal çalışmalara da iyi bir örnek olacaktır.