Rapor Tanıtım Toplantısı: DKAB Öğretmenlerine Göre Din Dersleri

Değerler Eğitimi Merkezi
 • PAYLAŞ

Tarih: 28 Mayıs 2022

Yer: Ensar Vakfı Genel Merkezi

Program Akışı:

 • 13:00-14:00 Yemek İkramı
 • 14:00-14:20 Açılış Konuşmaları
 • 14:20-15:00 Rapor Sunumu
  • Doç. Dr. Mahmut Zengin (Araştırma Yürütücüsü-Rapor Yazarı)
  • Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Hendek (Araştırma Yürütücüsü-Rapor Yazarı)
 • 15:00-15:30 Müzakere

 

DKAB Öğretmenlerine Göre Din Dersleri Raporu

“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerine Göre Din Dersleri" başlıklı bu araştırmada Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) öğretmenlerinin dersin statüsü, programları, eğitim ve pedagoji yaklaşımları, din anlayışları gibi konulardaki görüşleri ele alınıp incelenmiştir. Ayrıca DKAB öğretmenlerinin görüşleri aşağıdaki başlıklarda tespit edilmeye çalışılmıştır: 

 • Öğretmenlerin zorunlu ve seçmeli din derslerinin statüsü,
 • Ders saatleri,
 • Din dersi paydaşları,
 • İslam içi yorumların ve diğer din ve inançların öğretimi,
 • Din derslerinin temel felsefesini oluşturan dinler açılımlı, mezhepler üstü ve yapılandırmacı öğrenme yaklaşımları,
 • Toplum, aile ve öğrenci beklentileri,
 • Hizmet içi eğitim,
 • Öğrencilerin din derslerinde en çok merak ettikleri, en çok zorlanılan ve eklenilmesi ya da çıkarılması istenen konular.

Bu araştırmayı önemli kılan hususlardan birisi de araştırmacılara ve politika yapıcılara boylamsal bir veri sunuyor olmasıdır. Benzer araştırma 12 yıl önce Değerler Eğitimi Merkezi tarafından Prof. Dr. Recep Kaymakcan'ın yürütücülüğünde yayınlanmış ve kamuoyuyla paylaşılmıştır. 12 yıl sonra farklı boyutların da yer aldığı bu yeni araştırma ile DKAB öğretmenlerinin görüşlerindeki değişim ve devamlılığın hangi konularda olduğu konusunda bizlere önemli veriler sunmaktadır. Türkiye’de eğitim ve din bilimleri alanındaki ampirik çalışmalar çoğunlukla kesitseldir. Bu çalışma bu yönüyle Din eğitimi alanında boylamsal çalışmalara da iyi bir örnek olacaktır.

Araştırmanın öne çıkan verilerinin paylaşılıp müzakerelerin yapılacağı tanıtım ve sunum toplantısına katılımınız bizleri memnun edecektir. 

 

 • PAYLAŞ